Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune som Frikommune

Sammen med Holstebro, Herning, Silkeborg, Favrskov, Randers og Skive Kommuner er Aabenraa Kommune med i et frikommunenetværk. Formålet er at afprøve nye muligheder og indsatser, der skal give en bedre opgaveløsning for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring på det specialiserede område.

Indhold

    Det betyder, at netværket har mulighed for at ansøge om at afprøve nogle tiltag, som ikke er mulige inden for den nuværende almindelige lovgivning. Målet er at samle erfaringer og viden, som kan bruges til at vurdere om forsøgene skal føre til en generel lovgivning, der kan gælde for alle landets kommuner.

     Aabenraa Kommune deltager i tre frikommuneforsøg:

    Evaluering 

    For at skabe viden om forsøget og dets effekt, bliver der gennemført en evaluering af forsøget. Evalueringerne laves i samarbejde med VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

    Sammen med VIVE har netværket udarbejdet evalueringsdesign, der sikrer en grundig og systematisk indsamling af viden, som VIVE efterfølgende kan bruge i deres analyser og evalueringer af forsøgene.