Gå til hovedindhold

Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud

Se mere om aktivitets- og samværstilbud i Aabenraa Kommune her. Du kan blandt andet se de seneste tilsynsrapporter for tilbuddene.

Indhold

  Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynene omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

  Tilsynene føres af en konsulent ansat af Visitation & Understøttelse.

  Herunder kan du se de seneste tilsynsrapporter.

  Kommunal leverandør:

   Privat leverandør:

   

  Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud i forbindelse med tilsyn på et bosted aflægges af Socialtilsyn Syd.