Gå til hovedindhold

logo

Om tilsyn

Aabenraa Kommune skal kontrollere den personlige og praktiske hjælp, som den enkelte får fra kommunen. Men det handler om meget mere end at leve op til et krav i loven – nemlig at højne kvaliteten i tilbuddene.

Indhold

  Borgerens oplevelse er vigtig

  En af de måder, vi som kommune kontrollere og udvikler kvaliteten på, er igennem de forskellige tilsyn. Og her er din oplevelse vigtig. Kommunens tilsynsførende taler med dig og dine pårørende om jeres oplevelser af den hjælp, du/ I får. F. eks. bidrager hjælpen til at du kan leve et selvstændigt liv og er du tilfreds med hjælpen? 

  Derudover inddrages kommunens medarbejdere og ledere, og den tilsynsførende kigger også dokumentation fra dine journaler igennem.

  Hvad kommer der så ud af tilsynene?

  Når kommunen under et tilsyn konstaterer, at f.eks. et plejecenter eller en leverandør af hjemmehjælp kan forbedre kvaliteten, taler man med ledelsen og medarbejderne om hvad der kan gøres bedre. Det er vigtigt, at de ting vi sætter i gang de forskellige steder er med til at øge drivkraften og kvaliteten i den positive retning. Der bliver udarbejdet konkrete handleplaner, som bliver indberettet og fulgt op på. Og de ansvarlige politikere bliver orienteret.

  Socialtilsyn Syd

  De socialfaglige tilsyn er delt mellem en konsulent ansat af Visitation og Understøttelse og Socialtilsyn Syd, der er organiseret under Faaborg-Midtfyns kommune.

  Læs mere om det Socialtilsyn Syd

  Det Ældre- og Sundhedsfaglige tilsyn

  Der gennemføres også et sundhedsfagligt tilsyn på det områder, som levere ydelser jf. sundhedsloven. 

  Det sundhedsfaglige tilsyn: 

  • Planlagte tilsyn: Varsles 6 uger før, og der er planlagt, hvad der skal ses på.
  • Reaktive tilsyn: Udføres med kort - eller slet ingen varsel på besøgene. 

  Læs mere om det sundhedsfaglige tilsyn