Gå til hovedindhold

Afløsning og aflastning

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du søge om aflastning eller afløsning.

Indhold

  Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne hos den pårørende. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at din ægtefælle/dit familiemedlem kan blive boende i hjemmet.

  Hjælp til at klare opgaven at passe en pårørende

  Hvis du passer en syg eller svækket pårørende i hjemmet, kan du have behov for af og til at blive afløst eller aflastet, for at kunne holde til at blive ved med at varetage opgaven. 

  Aflastning

  Aflastning foregår udenfor hjemmet og består i, at den syge eller svækkede i et aftalt tidsrum befinder sig udenfor hjemmet. I Aabenraa Kommune foregår aflastning på Plejehjemmet Enggården.

  Borgere med demens sygdom eller demens lignende symptomer, kan også få bevilliget aflastning i dagtimerne ved, at borgeren kan opholde sig på daghjem på Rise Parken- eller Rønshave Daghjem. 
  Da de fysiske forhold omkring toiletter er begrænsede i Daghjemmene, er en forudsætning for at komme i Daghjem, at borgeren kan gå på toilettet uden brug af forflytningshjælpemidler.

  Afløsning

  Afløsning foregår i hjemmet og består oftest i, at en hjemmehjælper kommer ud i hjemmet på tilsyn. I ekstraordinære situationer kan hjemmehjælper også i et aftalt tidsrum varetager opgaver i forhold til den syge eller svækkede.

   

  Henvendelse

  Hvis du mener, at du har behov for hjælp til at passe en pårørende, skal du henvende dig til Visitation & Understøttelse. En visitator vurderer, om du har ret til afløsning og/eller aflastning.