Gå til hovedindhold

Støtte til køb af bil (invalidebil)

Hvis du eller dit barn har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil. Støtten består i lån eller fritagelse for/nedsættelse af afgift.

Indhold

  BIL, ANSØG OM STØTTE TIL
  BIL (V. ANSØGNING OM STØTTE), ARBEJDSGIVERERKLÆRING

  Hvem kan søge om støtte til køb af bil?

  Du kan søge kommunen om støtte til en bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at opnå eller fastholde et arbejde, gennemføre en uddannelse eller deltage i aktiviteter.

  Hvordan behandles din ansøgning?

  En sagsbehandler i Visitation & Understøttelse vurderer din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, for eksempel din gangdistance. Sagsbehandleren vurderer også, om dit transportbehov kan dækkes på anden vis, for eksempel ved optagelse i handicapkørselsordning.

  Hvor stor er støtten?

  Støtten bliver givet som et rentefrit lån inden for en ramme på 213.000 kr. (2024). Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

  Er støtten afhængig af mine økonomiske forhold?

  Både ja og nej: Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

  Hvad kan du også søge støtte til?

  Du kan også bruge ansøgningsskemaet til at søge om:

  • Fritagelse for betaling af afgift efter brændstofforbrug / vægtafgift (OBS fritagelse gælder ikke grøn ejerafgift på diesel-biler)
  • Særlig nødvendig indretning til ny eller nuværende bil
  • Automatgear på det faktiske beløb, max. 29.485,42 kr. (2024), hvis det er et kørekortskrav. Det forudsætter, at bilen er under et år og født med automatgear fra fabrikken. Automatgear kan bevilges uanset, om du er berettiget til støtte til køb af bil eller ej.
  • Reparation af særlig nødvendig indretning – du skal søge kommunen om dækning af udgifter inden iværksættelse af reparation.
  • Tilskud til kørekort, hvis betingelser for støtte til køb af bil er opfyldt