Gå til hovedindhold

El-køretøjer og 3-hjulet cykel

Du kan søge om tilskud til køb af et el-køretøj eller en 3-hjulet cykel, hvis du har varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Indhold

  Hvem kan søge?

  Du kan søge om tilskud til køb af et el-køretøj eller en trehjulet cykel, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne og hjælpemidler kan afhjælpe en funktionsnedsættelse. For at du kan få tilskud til et hjælpemiddel, skal hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælpe en funktionsnedsættelse hos dig, lette din dagligdag eller være nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. 

  Visitatorerne i Visitation & Understøttelse vurderer den enkeltes behov og træffer en afgørelse.

  Hvor stort er tilskuddet?

  Tilskuddet udgør 50% af prisen for et almindeligt standardprodukt - dog max 9.950 kroner inkl. moms. Din personlige økonomi har hverken indflydelse på, om du kan få tilskuddet eller på størrelsen af ​​tilskuddet. Tilskuddet er skattefrit.

  Ansøg om el-køretøj og trehjulet cykel