Gå til hovedindhold

Boligindretning

Du kan søge om at få lavet ændringer i din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, og hvis kommunen vurderer, at ændringerne er nødvendige for at du bedre kan være i boligen.

Indhold

  FORBRUGSGODER, HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

  Hvad kan du få bevilling til?

  Ændringerne kan f.eks. være fjernelse af dørtrin, ændringer af dørbredder, montering af skylle-tørre-toilet, automatiske døråbnere eller tilpasning af badeværelse og køkken.

  Du kan få bevilget ændringer i din bolig, uanset om du bor til leje, i andel- eller ejerbolig. Boligindretning kan gives til den primære bolig.

  Hvem kan få bevilget boligindretning?

  Hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og din boligs indretning begrænser aktivitet og deltagelse i hverdagen i hjemmet, kan du få til hjælp til nødvendig indretning af din bolig. Der indhentes lægelig dokumentation af den helbredsmæssige tilstand.

  Det er en forudsætning, at boligindretningerne gør boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende i et længere tidsrum (år), og at aktivitetsproblemer ikke kan afhjælpes på anden vis, f.eks. ved ændring af møblering, brug af hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Der gives ikke bevilling til boligindretning, når der er tale om midlertidig nedsat funktionsevne eller forventet snarlig fraflytning. Det gives ikke bevilling til boligindretning, der har karakter af istandsættelse, reparation, vedligeholdelse eller modernisering. 

  Udgiften til boligindretning skal anses for rimelig i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele. Det afgøres ved en konkret og individuel vurdering.
  Afgørelse på ansøgning træffes af terapeuter i HjælpemiddelHuset.