Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Socialpædagogisk bistand og socialt frikort

Socialpædagogisk bistand er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indhold

  Socialpædagogisk bistand består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Der kan blandt andet være tale om:

  • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise
  • omsorg og hjælp til personlige forhold som f.eks. konfliktløsning
  • hjælp til at opretholde sociale netværk
  • støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre
  • vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp

  Socialpædagogisk bistand vil også, efter omstændighederne, kunne omfatte ledsagelse i forbindelse med aktiviteter.

  Formål med socialpædagogisk bistand

  Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske eller sociale funktioner. Du kan få tilbud om socialpædagogisk bistand uanset boform.

  Socialt frikort

  Et socialt frikort giver dig mulighed for i 2024 at tjene op til 41.280 kr. skattefrit om året uden at blive trukket i fx. kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.
  Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service.
  Hvis du er i målgruppen er det en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at du hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.320 kr. inden for det seneste år.

  Sådan søger du

  Hvis du ønsker, at søge om socialpædagogisk bistand eller socialt frikort, skal du udfylde ansøgningsskema.

  Det udfyldte ansøgningsskema skal sende til Visitation & Understøttelse:

  Aabenraa Kommune
  Visitation & Understøttelse
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

   

  Afgørelsen om, hvorvidt du kan få et tilbud om socialpædagogisk bistand eller et socialt frikort træffes ud fra en konkret individuel vurdering.