Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Botilbud

Du kan søge om et botilbud, hvis du har et betydeligt og varigt handicap

Indhold

  Kommunen har ansvaret for, at der er boliger nok til de mennesker med handicap, som har krav på en særlig bolig. Serviceloven og almenboligloven giver mulighed for, at kommunerne kan levere et varieret og fleksibelt udbud af boliger, der passer til de forskellige behov, som mennesker med handicap har.

  Kommunen skal tilbyde længerevarende boformer til mennesker med betydelige og varige handicap, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

  Oversigt over botilbud

  Læs mere om botilbud for borgere indenfor autismespektret:
  Autismecenter Syd

  Læs mere om botilbud for borgere med en hjerneskade:
  Center for Hjerneskade & Beskæftigelse

  Læs mere om botilbud for borgere med sociale og psykiske problemer:
  Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel

  Læs mere om botilbud for udviklingshæmmede:
  Bo & Aktivitet 

  Kort over botilbud

  Nedenfor kan du se et kort over de botilbud vi har i Aabenraa Kommune.
  Du kan ved at trykke på de røde prikker se navn og adresse på botilbuddene.  Sådan søger du

  Hvis du ønsker, at søge om et botilbud, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i højre side.

  Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til Visitation & Understøttelse:

  Aabenraa Kommune
  Visitation & Understøttelse
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa