Gå til hovedindhold

Hvilke tilbud har kommunen til mig?

Der er i Aabenraa Kommune en række tilbud, som måske har relevans for dig, der har demens.

Indhold

  Nedenstående tilbud kan være relevant for dig med demenssymptomer:

  • Hjemmehjælp - Praktisk hjælp og personlig pleje
  • Hjælpemidler - Hjælpemidler til at lette hverdagen
  • Teknologisk og sansestimulerende hjælpemidler - velfærdsteknologiske hjælpemidler til udfordringer i hverdagen
  • Træning - Genoptræning og vedligeholdende træning
  • Aktivitetscentre - hyggeligt socialt samvær og forskellige typer af holdaktiviteter
  • Daghjem - vi har to daghjem med aktiviteter for mennesker med moderat-svær demens
  • Ældre- og Plejeboliger - boliger som er særligt indrettet til brug for ældre

  Klik nedenfor for at finde mere information.

   

  Borgere med demens som ikke selv kan varetage praktiske opgaver, den daglige hygiejne, bad og påklædning, kan få hjælp fra Hjemmeplejen.

  Klik her for at læse om hjemmehjælp i Aabenraa Kommune.

  HjælpemiddelHuset udlåner forskellige hjælpemidler, som kan lette hverdagen, gøre den mere sikker eller støtte den enkelte til at klare sig længst muligt selv. Det kan fx være en rolator, badebænk eller toiletforhøjer. Der udlånes kun hjælpemidler, hvis det drejer sig om en varig funktionsnedsættelse.

  Du kan søge om et hjælpemiddel hos
  - Visitation & Rehabilitering
  - Ved at møde op hos Straks Service i HjælpemiddelHuset

  Der findes mange gavnlige hjælpemidler, som kan være med til at sikre et godt liv med udfordringer grundet demens eller andre hukommelses og sensoriske vanskeligheder.

  Sansestimulerende produkter kan være relevante for dig, hvis du har en eller flere sanser, der ikke fungerer, eller hvis du på grund af en funktionsnedsættelse ikke får stimuleret dine sanser optimalt i dagligdagen.


  Klik her for at læse mere om sansestimulerende produkter og hvordan du ansøger.

  Genoptræning:
  Hvis du p.g.a. sygdom ikke kan det, du plejer, kan du søge om genoptræning. Aabenraa kommune tilbyder fysisk/kognitiv, forebyggende og vedligeholdende træning. Du kan få genoptræning, hvis du på grund af sygdom eller inaktivitet har mistet noget af din funktionsevne, og det vurderes, at den helt eller delvist vil kunne genvindes ved genoptræning.

  Vedligeholdende træning:Vedligeholdende træning er en mulighed for dig, der har behov for et forløb med målrettet træning under faglig støtte og vejledning, for fortsat at kunne klare opgaver i din dagligdag.

  Se mere om træning og hvordan du søger om træning: Træning og rehabilitering

  I Aabenraa Kommune har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter lige fra motion til håndarbejde. Vi har tre aktivitetscentre, hvor alle over 60 år kan mødes til hyggeligt socialt samvær og forskellige typer af holdaktiviteter.

  Klik her for at se mere om aktivitetscentre.

  I Aabenraa Kommune har vi to daghjem med aktiviteter for mennesker med moderat-svær demens.

  Aktiviteterne i daghjemmene er baseret på ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) samt en rehabi­literende tilgang, hvor tanken er at bevare nuværende funktioner længst muligt.

  Ældreboliger er almene boliger, som med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Du kan søge om at blive optaget på venteliste til ældreboliger, som kommunen anviser.

  Klik her for at læse mere om ældreboliger.

  En plejebolig er en bolig, hvor støtte, pleje og omsorg er til rådighed i umiddelbar tilknytning til boligen hele døgnet. Du kan få tilbudt en plejebolig, hvis du ikke kan klare dig selv i egen bolig.

  Klik her for at læse mere om plejeboliger.