Gå til hovedindhold

logo

Vores tilbud til mennesker med demens

Det er muligt at søge om forskellige former for praktisk hjælp, aflastning, hjælpemidler eller boliger, som kan hjælpe menneske med demens eller dig som pårørende. Her kan du finde information om nogle af de tilbud, der er i Aabenraa Kommune.

Indhold

  1. Hjemmehjælp

  Hvis du som pårørende har mange opgaver, der skal varetages, kan det være en hjælp og aflastning for dig, hvis du lader Hjemmeplejen hjælpe med praktiske opgaver og din pårørende med den personlige pleje. Se mere under "Hjemmehjælp". 

  2. Aflastning

  Som pårørende til en person med demens, kan det til tider blive svært at blive ved med at have energi til at deltage i de aktiviteter, man plejer.

  Mange pårørende oplever at blive mere isoleret socialt, da det kan være svært for personen med demens at være i hjemmet alene eller at tage med ud til arrangementer og besøg.

  Aabenraa Kommune har følgende særlige, aflastende tilbud:

  • Daghjem
  • Aktivitetscentre
  • Udvidet klippekortsordning - aflastning af pårørende

  Se mere information i nedenstående kasser.

  3. Hjælpemidler

  Der findes hjælpemidler som kan lette dagligdagen. Det kan fx være en rolator, badebænk, toiletforhøjer m.m. Der findes også teknologiske og sansestimulerende hjælpemidler, som kan give tryghed i hverdagen.

  Se mere under:

  • Hjælpemidler
  • Teknologiske og sansestimulerende hjælpemidler

  4. Træning

  Aabenraa Kommune tilbyder både fysisk og mental træning. Se mere under "Træning".

  5. Ældre- og plejebolig

  Ældre- og plejeboliger, som med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap. Se mere om muligheder i Aabenraa Kommune under "Ældre- og plejebolig"

   

  Borgere med demens som ikke selv kan varetage praktiske opgaver, den daglige hygiejne, bad og påklædning, kan få hjælp fra Hjemmeplejen.

  Klik her for at læse om hjemmehjælp i Aabenraa Kommune.

  I Aabenraa Kommune har vi to daghjem med aktiviteter for mennesker med moderat-svær demens.

  Aktiviteterne i daghjemmene er baseret på ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) samt en rehabi­literende tilgang, hvor tanken er at bevare nuværende funktioner længst muligt.

  I Aabenraa Kommune har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter lige fra motion til håndarbejde. Vi har tre aktivitetscentre, hvor alle over 60 år kan mødes til hyggeligt socialt samvær og forskellige typer af holdaktiviteter.

  Klik her for at se mere om aktivitetscentre.

  Aflastning af pårørende

  Pårørende til borgere med demens kan få støtte som aflastning i eget hjem ved, at en medarbejder er til stede i hjemmet, så den pårørende kan:

  • Klare indkøb
  • Følge eget sygdoms- og behandlingsforløb
  • Særlige familiære begivenheder såsom bryllup, runde fødselsdage
  • Deltage i sociale aktiviteter

  Se mere på Hjemmeplejens hjemmeside.

  HjælpemiddelHuset udlåner forskellige hjælpemidler, som kan lette hverdagen, gøre den mere sikker eller støtte den enkelte til at klare sig længst muligt selv. Det kan fx være en rolator, badebænk eller toiletforhøjer. Der udlånes kun hjælpemidler, hvis det drejer sig om en varig funktionsnedsættelse.

  Du kan søge om et hjælpemiddel hos
  - Visitation & Rehabilitering
  - Ved at møde op hos Straks Service i HjælpemiddelHuset

  Der findes mange gavnlige hjælpemidler, som kan være med til at sikre et godt liv med udfordringer grundet demens eller andre hukommelses og sensoriske vanskeligheder.

  Sansestimulerende produkter kan være relevante for dig, hvis du har en eller flere sanser, der ikke fungerer, eller hvis du på grund af en funktionsnedsættelse ikke får stimuleret dine sanser optimalt i dagligdagen.


  Klik her for at læse mere om sansestimulerende produkter og hvordan du ansøger.

  Genoptræning:
  Hvis du p.g.a. sygdom ikke kan det, du plejer, kan du søge om genoptræning. Aabenraa kommune tilbyder fysisk/kognitiv, forebyggende og vedligeholdende træning. Du kan få genoptræning, hvis du på grund af sygdom eller inaktivitet har mistet noget af din funktionsevne, og det vurderes, at den helt eller delvist vil kunne genvindes ved genoptræning.

  Vedligeholdende træning: Vedligeholdende træning er en mulighed for dig, der har behov for et forløb med målrettet træning under faglig støtte og vejledning, for fortsat at kunne klare opgaver i din dagligdag.

  Se mere om træning og hvordan du søger om træning: Træning og rehabilitering

  Ældreboliger er almene boliger, som med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Du kan søge om at blive optaget på venteliste til ældreboliger, som kommunen anviser.

  Klik her for at læse mere om ældreboliger.

  En plejebolig er en bolig, hvor støtte, pleje og omsorg er til rådighed i umiddelbar tilknytning til boligen hele døgnet. Du kan få tilbudt en plejebolig, hvis du ikke kan klare dig selv i egen bolig.

  Klik her for at læse mere om plejeboliger.