logo

Hvem kan få en plejebolig?

Læs mere om Hvem kan få en plejebolig? i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Hvem kan få en plejebolig?

  Du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig, hvis:

  • du har et omfattende og varigt behov for
   • personlig pleje eller omsorg og tilsyn døgnet rundt
   • praktisk hjælp flere gange dagligt
   • daglig motivation, støtte eller guidning/vejledning.
  • du har svære eller totale begrænsninger i forhold til dagligdags aktiviteter som at spise, drikke, bade, vaske dig, pleje kroppen, klæde dig på og af, samt komme på toilettet.
  • det er svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i din nuværende bolig. Du har svært ved eller er ude af stand til at varetage dine behov, du er ikke i stand til at tilkalde hjælp eller har behov for beskyttelse mod dig selv.

  Specialenhed med plejeboliger for demente på Riseparken:

  Du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig i denne enhed, hvis du har en demenslidelse, der betyder, at du har særlige behov for, at der er personer, der kan støtte og guide dig i forhold til, at :

  • du ikke længere er bevidst om konsekvenserne af dine handlinger, og derfor kan være til fare for dig selv
  • du reagerer uhensigtsmæssigt på for mange aktiviteter og indtryk omkring dig
  • du som følge af din demenssygdom har en uhensigtsmæssig social adfærd, der kan udløse konflikter og fare for andre.

  Det er visitatorerne i Visitation & Understøttelse, der vurderer om du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig.