Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Regler for afrapportering og regnskab

Læs mere om Regler for afrapportering og regnskab i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Ved tilskud op til 14.999 kr. årligt skal der ved udgangen af tildelingsåret redegøres for anvendelsen af de tildelte midler (rapport vedlagt kvitteringer).

  Ved tildeling af beløb fra 14.999 kr. til og med 99.999 kr. udarbejdes der et detaljeret regnskab over de afholdte udgifter. Regnskabet skal synliggøre, hvordan de tildelte midler er anvendt i forhold det oprindeligt ansøgte beløb. Regnskabet skal være revideret af en af foreningen valgt revisor, der med sin underskrift bekræfter, at midlerne er gennemgået og revideret, og at tilskuddet er anvendt til det formål, hvortil det er bevilget.

  Ved tilskud over 100.000 kr. skal der aflægges et revideret regnskab for anvendelse af beløbet af en registreret eller statsautoriseret revisor - i øvrigt iht. ovenstående.

  Afrapportering eller regnskaber fremsendes senest den 1. april (året efter tildelingen) til:
  Sekretariatet på mail: paragraf79@aabenraa.dk eller til Social & Sundhed / Sekretariatet, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Mrk. ”§ 79 – regnskab”.

  Hvis det vurderes som nødvendigt for behandling af en ansøgning, er Aabenraa Kommune i sin ret til at indhente foreningens seneste regnskab.