Gå til hovedindhold

Vandreruter

Aabenraa Kommune rummer mange muligheder for at opleve naturen. Kommunen har et fint net af sammenhængende cykel- og vandreruter som f.eks. Hærvejen og Gendarmstien. Du kan lade dig inspirere ved at se på foldere med forslag til ture herunder.

Klik på kortet og få vist hvilke vandreruter der er i området

Vandreruter

En tur på Barsø er en oplevelse hele året. Her mærker du havluften, stilheden og vejrets skiften.

Se folder om Barsø

Barsø byder på et typisk østdansk bakkelandskab.

Se miniguide om Barsø

Bolderslev og Uge Skove dækker et areal på 165,5 ha og er en del af et stort sammenhængende oprindeligt løvskovsområde ved Aabenraa.

Se folder om Bolderslev Skov

Udflugtsmål er der mange af i Aabenraa Kommune - både til naturskønne områder og spændende kulturhistoriske seværdigheder.

Se friluftskort over Aabenraa

I det sydligste hjørne af Sønderjylland ligger Frøslev Mose.

Se folder om Førslev Mose

Frøslev Plantage, tæt ved den dansk-tyske grænse, rummer et sjældent landskab med tæt nåleskov, hedestrækninger og såkaldte klimper - klitter med vandhuller på toppen. I et hjørne af det store naturområde ligger Frøslevlejren.

Se folder om Frøslev Plantage

Gendarmstien - dansk
Når du følger Gendarmstien, er det ikke svært at forestille sig, hvordan grænsegendarmerne holdt både øjne og ører åbne, når de til fods gik deres faste ruter langs de stejle skrænter, gennem de hemmelighedsfulde skove og ad de flade strande.

Se folder om Gendarmstien på dansk

Siehe Broschüre auf Deutsch

See Brochure in English

Før bilerne og jernbanen gik Jyllands hovedvej langs vandskellet gennem halvøen. Hærvejen bestod dengang af ydmyge grus- og hulveje. Der var ikke kun én vej – et netværk af mindre veje dannede tilsammen det, vi i dag kalder Hærvejen.

Se oplysninger om Hærvejen

Kalvø er en lille ø på 17 ha, beliggende i bunden af Genner bugt. Øen er forbundet med fastlandet med en dæmning, så man kan køre dertil. Der bor kun omkring 10 fastboende på øen.

Se folder over Kalvø

Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op af vandet, og derved bliver til en ø.

Se Kalvø miniguide

Prøv at gå på opdagelse i byens gamle bydel, se de historiske bygninger som f.eks. Sct. Nicolai Kirke fra ca. 1250. Her ses et smukt mindesmærke fra 1. verdenskrig, samt små boliger og skolebygninger, der oprindeligt blev bygget til kirkens ansatte.

Se folder over Kløverstien i Aabenraa

Den Danske Naturfond har i september 2017 erhvervet den 130 ha store Kollund Skov ned til Flensborg Fjord. Skoven har tidligere tilhørt Flensborg By, men er nu efter godt 10 år i privat eje overtaget af fonden.

Se folder om Kollund Skov

Siehe Broschüre über Kollund skov auf Deutsch

Kruså Tunneldal strækker sig ca. 7,5 kilometer fra Padborg til udmundingen i Flensborg Fjord. Ådalen er opstået under den sidste istid og kendetegnes ved stejlt hældende skråninger, hvorfra der mange steder springer kildevæld.

Se folder om Kruså Tunneldal

 

En naturskøn »motions-sti« for hele familien ved Padborg/Bov

Se folder om Lyreskovstien

Halvøen Løjt Land ligger smukt ved Lillebælt nordøst for Aabenraa. Fra områdets mange bakketoppe og højdedrag er der en flot udsigt over Genner Bugt og Aabenraa Fjord og Lillebælt mod Fyn.

Se folder om Løjt Land

Se lokal hjemmeside om stier på Løjt Land

Området ligger mellem Holbøl og Kelstrupskov By ved hovedvej 8. Nord for Rode Mose og Rode Skov ligger Hokkerup Plantage, syd for ligger Søndermose eller Kelstrup Mose, som den kaldes.

Se folder om Rode Mose og Rode Skov

 

For alle ruter gælder, at de ligger i naturskønne områder i og omkring Hellevad by. Ruterne er både til gående og løbende publikum, samt barnevogns- og kørestolsbrugere. Nogle kan der også cykles på.

Se folder Rundt om Hellevad

En kanotur kan være en helt anderledes naturoplevelse, hvor man kommer tæt på naturen. Det hele bliver oplevet i et nyt perspektiv siddende dybt i en kano, fiskene svømmer fredeligt og roligt rundt under den stille flydende båd og ænderne opdager ikke kanosejlerne, før de er meget tæt på.

Se folderen Sejle ned af åen - Sønderjylland

Skovene og fjorden omkranser og præger Aabenraa, og byen får herved sin helt særlige atmosfære. Det kuperede tunneldalslandskab har været uegnet til landbrug, og derfor er næsten alle skovene oprindelige.

Se folder om skovenen omkring Aabenraa

I 1986 blev 16 hektar af Søgård Mose skænket til Fugleværnsfonden af den tidligere ejer, Andels selskabet Søgårdhus. Fugleværnsfonden har i de senere år arbejdet med at bevare mosens særegne natur.

Se folder om Søgård Mose

Tinglev Mose er opstået efter sidste istid, og var oprindeligt en lavvandet sø. Mosen er ca.180 ha stor og kan naturligt opdeles i tre områder: Nørresø, Søndersø og højmosen.

Se folder om Tinglev mose

Landskabet her på Varnæs Hoved og sydsiden af Als Fjord er et bakket morænelandskab gennemskåret af dybe kløfter, der er skabt af istidens smeltevand.

Se folder om Varnæs

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen

Agronom

sbn@aabenraa.dk
tlf. 7376 7828