Gå til hovedindhold

Færdsel i naturen

Aabenraa Kommune logo

Færdsel i naturen

Læs mere om Færdsel i naturen i Aabenraa Kommune her.

Regler for færdsel i naturen

Du skal være opmærksom på, hvor du må færdes. Du må gå langs alle kyster og strande i Danmark, og du må cykle og gå på veje og stier i det åbne land.

Naturbeskyttelsesloven siger i korte træk:

  • Du må gå langs alle kyster og strande i Danmark.
  • Du må cykle og gå på veje og stier i skovene. I skove ejet af staten og offentlige stiftelser må du også gå uden for stierne, men ikke cykle.
  • Du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selvom der er opsat skilte med "privat vej".
  • Du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede. Det gælder på heder, enge, indlandsklitter, moser og overdrev.

Husk, at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes ude i naturen. Dog skal du på strande og langs kyster kun føre hunde i snor i perioden fra 1. april-30. september.