Gå til hovedindhold

RAR Sydjylland

Aabenraa Kommune er en del af RAR Sydjylland, det regionale arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, der udover Aabenraa Kommune dækker Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle.

Indhold

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd varetager følgende opgaver: 

  • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
  • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

  Som Aabenraa Kommunes repræsentant i RAR Sydjylland har Kommunekontaktrådet Syddanmark (KL) udpeget:

  Thomas Andresen (V)
  Telefon: 4015 4550
  Mail: tand@aabenraa.dk 

  Læs mere om RAR Sydjylland på De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd afløste de lokale beskæftigelsesråd pr. 1. januar 2015.

  Se dagsordner og referater 2012-2014 fra Det lokale Beskæftigelsesråd i Aabenraa Kommune