Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Beredskabskommissionen

Der er etableret en fælles beredskabskommission for Brand & Redning Sønderjylland.

Indhold

  I beredskabskommissionen indgår borgmesteren, to kommunalbestyrelsesmedlemmer og brandkaptajner fra hver kommune samt politidirektøren og en repræsentant for beredskabforbundet.

  Beredskabskommissionen er 2022-2025 sammensat således:

  Haderslev Kommune

  • Borgmester Mads Skau
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Alex Bødiker
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Vedsted
  • Brandkaptajn Kristian Jochimsen
  • Brandkaptajn Christian Schultz (observatør uden stemmeret)

  Tønder Kommune

  • Borgmester Jørgen Popp Petersen
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Erik Kjær
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Frandsen
  • Brandkaptajn Brian Severin
  • Brandkaptajn Kim Clausen (observatør uden stemmeret)

  Aabenraa Kommune

  • Borgmester Jan Riber Jakobsen
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Egon Madsen
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Andresen 
  • Brandkaptajn Tommy Riisgaard
  • Brandkaptajn Carsten Andersson (observatør uden stemmeret)

  Andre medlemmer

  • Politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi eller dennes stedfortræder
  • Kredsleder Dorte Jensen (observatør uden stemmeret)

  Sekretær for beredskabskommissionen er Beredskabsdirektøren.

  Beredskabskommissionens valgperiode følger den kommunale valgperiode og medlemmerne er således valgt for perioden 01.01.2022 til og med 31.12.2025. Beredskabskommissionen konstituerer sig selv på deres første møde, dog således at formand og næstformand skal være borgmestre.