Gå til hovedindhold

Det Grønne Råd

Læs mere om Det Grønne Råd i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Hvad er det Grønne Råd?

  Det Grønne Råd er rådgivende for Aabenraa Kommune i emner, der primært knytter sig til kommunens opgaver med naturbeskyttelse, naturforvaltning, naturformidling og friluftsliv.

  Rådet skal være med til at sikre en bred, konstruktiv og kvalificeret dialog mellem kommunen, organisationer, foreninger og bruger omkring beskyttelse, benyttelse og udvikling i kommunen.

  Hvilke foreninger og organisationer er medlem?

  LandboSyd, Landbrugsrådgivning Syd, Skovdyrkerforeningen Syd, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Sportsfiskerforeningen Aabenraa, Landsforeningen for De Danske Plantningsforeninger, Naturvejlederforeningen i Danmark, LandwirtschaftlicherHauptvereinfürNordschleswig, Gråsten Statsskovdistrikt, Aabenraa Kommune (formandskab).

  Hvor ofte mødes medlemmerne?

  Der er 1-2 møder årligt. Heraf  evt. en besigtigelsestur.