Gå til hovedindhold

Opgaver

Seniorrådet har til opgave at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet i forhold til lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Indhold

    Byrådet er forpligtet til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre medborgere. 
       
    Seniorrådet kan - udover den traditionelle ældrepolitik - også beskæftige sig med spørgsmål vedrørende trafik, boligforhold, sundhed, miljø og kultur. Således medvirker Seniorrådet også i processen med indstilling til Social- og Seniorudvalget i relation til ansøgninger vedr. Servicelovens § 79-midler.

    Behandler ikke enkeltsager

    Seniorrådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.