Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Om Det fælles udviklingsråd

Det fælles udviklingsråd fungerer som paraplyorganisation for de mange lokalråd, borgerforeninger mv. i Aabenraa Kommune. Rådet er landdistrikternes talerør til politikerne.

Indhold

    Aabenraa Kommunes 'Det fælles udviklingsråd' fungerer som paraplyorganisation for kommunens lokalråd, borgerforeninger mv. Rådet er landdistrikternes talerør til politikerne. Medlemmerne af Det fælles udviklingsråd består af frivillige ildsjæle, der har en ambition om at være med til at udvikle det lokalsamfund, de bor i.

    Det fælles udviklingsråd refererer til kommunens Udvalg for Plan, Teknik og Landdistrikter og holder mindst fire møder om året. To gange om året holder rådet dialogmøder med det politiske udvalg. Til Det fælles udviklingsråd er der tilknyttet en pulje, hvorfra de enkelte landsbyers lokalråd og borgerforeninger kan søge midler.