Gå til hovedindhold

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget bevilliger penge til istandsættelse af bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse i Aabenraa Kommune.

Indhold

  Udvalgsmøder i 2024

  Bygningsforbedringsudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

  • 29. februar (ansøgningsfrist 29. januar)
  • 6. juni (ansøgningsfrist 1. maj)
  • 29. august (ansøgningsfrist 5. august)
  • 28. november (ansøgningsfrist 1. november)

  Materialet skal være modtaget i Plan & Udvikling ved ansøgningsfrist, for at kunne komme i betragtning til støtte. 

  Udvalgets medlemmer

  Kommunale repræsentanter

  Christian Panbo (A)
  Telefon: 7462 6674
  Mail: cp@aabenraa.dk

  Suppleant: Egon Madsen (A)

  Søren Frederiksen (V)
  Telefon: 2442 8272 
  Mail: sfr@aabenraa.dk

  Suppleant: Rasmus Andresen (V)

  Varetagelse af grundejerinteresser

  Jette Hedegaard, Suppleant Poul Erik Jensen. Udpeget af Andelsboligernes Interesseorganisation.

  Elise Marloth, Suppleant Bodil Phillipsen. Udpeget af Aabenraa Grundejerforening.

  Varetagelse af bevaringsinteresser

  Erik Dahlgren, Aabenraa Byhistoriske forening, suppleant Vagn Kristensen. Udpeget af Plan, Teknik & Miljø til varetagelse af bevaringsinteresser.

  Udvalgets baggrund

  I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer §30, har Byrådet den 28. februar 2007 besluttet, at nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg, som yder støtte til bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse.

  Bygningsforbedringsudvalget består i henhold til Byfornyelsesloven af 5 medlemmer:

  • 2 kommunale repræsentanter
  • 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
  • 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

  Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.