Gå til hovedindhold

Opgaver

§ 17, stk. 4 udvalget vedr. tværgående sundhedspolitik er nedsat under Social- og Sundhedsudvalget.

Indhold

    § 17, stk. 4-udvalget har til opgave at udarbejde oplæg til og understøtte politisk forankring af en ny tværgående sundhedspolitik for sundhedsindsatsen på tværs af relevante fagudvalg. Sundhedspolitikken realiseres i samspil med borgerne, frivillige foreninger, skoler og uddannelsesinstitutioner, sygehuse og praksissektor, samt kommunens mange andre aktører og samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

    Sundhedspolitikken skal understøtte borgerens gode liv og flere sunde leveår: herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv, mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, samt udvikling af sunde rammer der understøtter en sund livsstil.

    Ofte stillede spørgsmål

    Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, som byrådet kan nedsætte, hvis byrådet for eksempel ønsker at have særlig fokus på et specifikt emne. 

    Byrådet bestemmer selv, hvem der skal sidde i udvalget. Det kan være byrådsmedlemmer fra forskellige stående udvalg. Det kan også være eksperter eller engagerede borgere i kommunen.