Gå til hovedindhold

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters opgaver

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter beskæftiger sig med opgaver på arealanvendelses- og boligområdet.

Indhold

  Opgaverne omfatter:

  •  anlæg, drift og vedligeholdelse af veje
  • trafikplanlægning, herunder
   myndighedsbehandling for offentlige og
   private/fælles veje
  • administration af planlovgivningen
  • landzoneadministration
  • bolig- og byggeprogram
  • støttet boligbyggeri/byfornyelse
  • boligforbedning
  • kollektivtrafik, herunder færgeri
  • kommunale havne
  • flyvepladser
  • landdistriktsudvikling
  • sommerhusadministration
  • tomme og faldefærdige bygninger
  • kommunens rekreative arealer og grønne
   områder
  • strande
  • offentlige legepladser
  • cykelstier
  • byggesagsbehandling og BBR
  • miljøvurdering af planer og projekter
   inden for udvalgets område
  • kommunens ejendomme og anlæg, som
   ikke ved denne vedtægt er henlagt under
   andet udvalgs område,
  • afgiver høringssvar inden for Udvalget for
   Plan, Teknik og Landdistrikters område
  • gennemførelse af bygge- og
   anlægsopgaver vedrørende bygninger og
   anlæg samt drift og vedligeholdelse af
   kommunens ejendomme inden for
   Udvalget for Plan, Teknik og
   Landdistrikters område undtaget de
   indledende faser ved udbud jf. § 13, stk.
   8, og
  • vedtagelse af projektforslag, forprojekt
   og hovedprojekt for bygge- og
   anlægsarbejder inden for Udvalget for
   Plan, Teknik og Landistrikters område.