Gå til hovedindhold

logo

Udvalget for Bæredygtig Udviklings opgaver

Udvalget for Bæredygtig Udvikling beskæftiger sig med opgaver på bæredygtig udviklingsområdet.

Indhold

  Opgaverne omfatter:

   

  • strategi for bæredygtig udvikling
  • klimahandleplan, herunder partnerskab
   DK2020
  • bosætningsstrategi
  • klimatilpasning og kystbeskyttelse
  • naturbeskyttelse og naturfredning
  • naturkvalitet, herunder biodiversitet
  • myndighedsopgaver vedrørende
   drikkevands-, spildevands-, affalds- og
   varmeområdet, husdyrbrug
  • råstoffer
  • myndighedsopgaver og vedligeholdelse af
   vandløb
  • vand- og naturplanlægning
  • kommunens naturarealer (plantager,
   skove og lignende)
  • turisme, vandrerhjem og campingpladser
  • friluftsliv og vandreliv
  • miljøvurdering af planer og projekter
   inden for udvalgets område
  • afgiver høringssvar inden for Udvalget for
   Bæredygtig Udviklings område
  • gennemførelse af bygge- og
   anlægsopgaver vedrørende bygninger og
   anlæg undtaget de indledende faser ved
   udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og
   vedligeholdelse af kommunens
   ejendomme inden for Udvalget for
   Bæredygtig Udviklings område og
  • vedtagelse af projektforslag, forprojekt og
   hovedprojekt vedrørende bygge- og
   anlægsopgaver inden for Udvalget for
   Bæredygtig Udviklings område.