Gå til hovedindhold

Udvalget for Bæredygtig Udviklings opgaver

Udvalget for Bæredygtig Udvikling beskæftiger sig med opgaver på bæredygtig udviklingsområdet.

Indhold

  Opgaverne omfatter:

  • strategi for bæredygtig udvikling
  • klimahandleplan, herunder partnerskab DK2020
  • bosætningsstrategi
  • klimatilpasning og kystbeskyttelse
  • naturbeskyttelse og naturfredning
  • naturkvalitet, herunder biodiversitet
  • myndighedsopgaver vedrørende drikkevands-, spildevands-, affalds- og varmeområdet, husdyrbrug
  • råstoffer
  • myndighedsopgaver og vedligeholdelse af vandløb
  • vand- og naturplanlægning
  • kommunens naturarealer (plantager, skove og lignende)
  • turisme, vandrerhjem og campingpladser
  • friluftsliv og vandreliv
  • miljøvurdering af planer og projekter inden for udvalgets område
  • afgiver høringssvar inden for Udvalget for Bæredygtig Udviklings område
  • gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for Udvalget for Bæredygtig Udviklings område og
  • vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for Udvalget for Bæredygtig Udviklings område.