Gå til hovedindhold

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget beskæftiger sig med opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Indhold

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget varetager følgende opgaver:

  • koordination og opfølgning på kommunens tværgående sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats
  • koordination af indsatsen mellem fagudvalgene med henblik på at sikre, at sundhed tænkes ind i alle forhold, som har relation til borgernes trivsel og sundhed, så der skabes rammer for en sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver
  • etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne
  • etablering af tilbud om patientrettet forebyggelse
  • sikring af samarbejde med alle interne og eksterne aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse
  • sikring opfølgning på aktivitetsbestemt medfinansiering
  • opfølgning på Aabenraa Kommunes sundhedsprofiler
  • rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
  • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  • samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt
  • afgivelse af høringssvar