Gå til hovedindhold

Børne- og Uddannelsesudvalgets opgaver

Børne- og Uddannelsesudvalget beskæftiger sig med opgaver på børne- og uddannelsesområdet.

Indhold

  Opgaverne omfatter:

  • Rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge
  • Integration – børn
  • Støtteforanstaltninger – børn og unge
  • Handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge
  • Familierådgivning
  • Døgninstitutioner for børn og unge
  • Unge-indsatsen
  • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Produktionsskoler
  • Fjordskolen
  • Folkeskolen herunder specialskoler, skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber, samarbejde mellem skole-social-politi (SSP)
  • Ungdomsskolen inkl. erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU)
  • Opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og daginstitutioner og dagpleje
  • Godkender vedtægtsændringer for institutioner mv.
  • Afgiver høringssvar inden for udvalgets område