Gå til hovedindhold

Socialområdet

Her kan du se Aabenraa Kommunes politikker og strategier på socialområdet.

Indhold

  Borgermøde om den kommende bostedsstrategi

  Social- og Seniorudvalget inviterer til borgermøde om den kommende bostedsstrategi, hvor du har mulighed for at komme med input. Tilmeldingsfrist 1. august på mail: mpi@aabenraa.dk.

  Borgermødet finder sted den 15. august kl. 16.00-18.00 på Folkehjem i Aabenraa.
  Der serveres et lille traktement. 

  Se invitationen til borgermødet her!

  Socialområdet

  Her kan du læse Aabenraa Kommunes handicappolitik. 

  Her kan du læse Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark. Rammeaftalen er et styringsredskab til på tværs af kommunerne og Region Syddanmark at styre faglig udvikling, kapacitet og økonomi på området. Rammeaftalen blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Aabenraa kommune den 30. november 2022.

  Her kan du læse Aabenraa Kommunestrategi for arbejdet med socialt udsatte borgere.

  Her kan du læse det indsatskatalog, der hører til strategien: Indsatskatalog 2023-2024 til Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune

  Dialogforum for Udsatte
  Aabenraa Kommunes Dialogforum For Udsatte er et alternativ til et formelt udsatteråd. Politikerne i Aabenraa Kommune ønsker en åben og uformel organisering, med bred deltagelse og dialog med de borgere det drejer sig om.

  Dialogforum For Udsatte er et offentligt mødeforum, hvor socialt udsatte borgere kan blive hørt, og som giver mulighed for, at borgernes egne erfaringer indgår i udviklingen af kommunens tilbud.

  Det er et samarbejdsforum mellem socialt udsatte borgere, frivillige organisationer, politikere og kommunale myndigheder med fokus på de problemstillinger, der er vigtige for socialt udsatte borgere. Formålet er at forbedre indsatserne, og at skabe opmærksomhed om socialt udsatte borgeres problemstillinger i lokalsamfundet. Forummet er en vigtig brik i den fælles forståelse og opmærksomhed på socialt udsatte borgeres livssituation i Aabenraa Kommune.

  Der er møde i Dialogforum For Udsatte cirka fire gange om året. Møderne holdes forskellige steder i kommunen.

  Du kan finde information om tid og sted for næste møde på siden her 3-4 uger inden mødet.