Gå til hovedindhold

Tilskud til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. For hver stemme kandidatlisten har fået ved valget til kommunalbestyrelsen i 2021 udløses et tilskud efter reglerne pr. 1. januar 2024.

Indhold

  Politisk arbejde, søg om støtte - 2024

  Pr. 1. januar 2024 træder de nye regler for partistøtte i kraft. Det betyder at partier i Aabenraa Kommune, der ikke er repræsenteret i Byrådet, skal have opnået 792 stemmer ved sidste kommunalvalg, for at være berettiget til partistøtte - jf. partistøtteloven § 4, stk. 2

  Støttebeløbet for 2024 på baggrund af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalg er 8,25 kr. pr. stemme. 
  Det er vigtigt, at der påføres CVR-nummer på blanketten, for at få beløbet udbetalt til NEM-konto. Udbetalingsoversigten sendes til partiets e-boks.

  Ansøgningen om tilskud for 2024 skal vi have inden udgangen af 2024. Det skal præciseres, at det politiske arbejde i kommunen skal finde sted i 2024.

  Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post og e-mail.

  For at skabe øget åbenhed om den private økonomiske støtte, som kandidaterne modtager fra privatpersoner, virksomheder m.v., er partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017 blevet ændret. Det betyder:

  • At indberetninger af bidrag, som overstiger en fastsat beløbsgrænse offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bidrag til enkeltkandidater, der overstiger beløbsgrænsen er desuden omfattet af en indberetnings- og offentliggørelsespligt. Offentliggørelse på kommunens hjemmeside sker senest en måned efter modtagelsen af indberetningen.
  • At der er forbud mod at modtage anonyme bidrag, der overstiger beløbsgrænsen. Ved anonyme bidrag forstås i den forbindelse bidrag, hvor kandidatlisten ikke er bekendt med bidragsyderens identitet. Modtages sådanne bidrag, skal disse returneres til bidragsyderen.

  Beløbsgrænsen som regulerer de private og anonyme bidrag, reguleres pr.1. januar 2018 årligt. 
  2021: 21.900 kr.
  2022: 22.200 kr.
  2023: 22.800 kr.
  2024: 23.600 kr.

  Ingen af de partier der i 2023 søgte om partistøtte, har modtaget private eller anonyme bidrag over beløbsgrænsen.