Gå til hovedindhold

Regler for spørgetid

Læs mere om Regler for spørgetid i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Borgere og grundejere i Aabenraa Kommune har mulighed for at stille spørgsmål om kommunale emner til byrådet og har således bedre mulighed for at bidrage med forslag og ideer, der kan styrke og udvikle lokalsamfundet.

  Spørgetiden finder sted fra klokken 16.30-16.50 og forud for byrådsmødets start klokken 17.00. Hvis ingen spørgsmål er indmeldt inden for fristen, aflyses spørgetiden.

  Borgeren skal indsende spørgsmålet inden 10 hverdage før byrådsmødet. Det vil sige, at spørgsmål, som er modtaget i kommunen senest næstsidste torsdag før mødet inden for normal kontortid, altså før kl. 16 er rettidigt. Spørgsmålet skal sendes til: Byråds- og Direktionssekretariatet, Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller pr. mail til: byradssekretariat@aabenraa.dk. Spørgeren skal være bosiddende i Aabenraa Kommune på det tidspunktet spørgsmålet fremsendes.

  Spørgeren skal oplyse navn, telefon, mail og adresse. Spørgeren skal være til stede under spørgetiden dels for at læse sit spørgsmål op og dels for at være til stede, når spørgsmålet besvares, ellers bortfalder det.

  Spørgetiden livestreames i lighed med det efterfølgende byrådsmøde. Spørgsmålet offentliggøres på aabenraa.dk før spørgetiden, og svaret offentliggøres efter spørgetiden. Se mere her.

  Spørgetiden bortfalder i en periode på tre måneder før et kommunalvalg og frem til en måned efter byrådets tiltræden efter et valg.