Gå til hovedindhold

Trafik

Læs mere om Trafik i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Aabenraa Kommunes udkast til en mobilitetsplan sendes nu i høring i 8 uger.

  Bemærkninger til planen skal være Aabenraa Kommune i hænde senest søndag den 6. februar 2022 på mailadressen trafik@aabenraa.dk. Husk at skrive ”Mobilitetsplan - høringssvar” i emnefeltet.

  Mobilitetsplanen er en rammeplan for Aabenraa Kommunes indsats på trafikområdet. Den sætter fokus på fem overordnede områder, med hver sin vision:

  • Landdistrikter – man skal kunne bo og leve i en by uden at eje en bil
  • Cyklisme – alle skal cykle
  • Aktivt byliv – man skal kunne færdes sikkert og trygt i alle byer
  • Digital mobilitet – alle skal have samme digitale muligheder uanset bopæl
  • Fremkommelighed for alle – det skal være let at være trafikant i kommunen

  For hvert af disse fokusområder beskriver planen, hvordan status er i dag, hvad undersøgelserne har vist, samt hvilke indsatser Aabenraa Kommune peger på for at fremme mobiliteten i relation til fokusområdet.

  Endelig indeholder planen 30 forslag til konkrete tiltag, som skal understøtte indsatserne under de fem fokusområder. Tiltagene kan for eksempel være grundig information om brugen af flextrafik, udarbejdelse af supplerende planer på trafikområdet, fremme af brug af digitale løsninger, eller på eksperimenterede basis at udlåne elcykler til fremme af cyklisme.