Gå til hovedindhold

Andre myndigheders høringer og bekendtgørelser

Læs mere om Andre myndigheders høringer og bekendtgørelser i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Aktuelle høringer

  Høring om opstilling af 1 ny vindmølle ved Weesby

  Kommunen gør opmærksom på at de tyske planlægningsmyndigheder gennemfører en offentlig høring om opstilling af 1 vindmølle ved Weesby/Bramstedtlund syd for den dansk-tyske grænse. Danmark orienteres om projektet, da det kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Firmaet BWP Bramstedtlund GmbH & Co har som bygherre indsendt en ansøgning til de tyske planmyndigheder i Slesvig-Holsten om tilladelse til at opstille en 6 MW vindmølle i Weesby Kommune tæt på den dansk-tyske grænse. Vindmøllen kan få en totalhøjde på op til 180 m, en navhøjde på 150 m, en rotordiameter.

  Høringsmaterialet kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside under annoncering og Espoo.

  Bemærkninger til sagen kan sendes til espoo@mst.dk med angivelse af journalnummer:  2023-22829 senest den 7. juli 2023.

   

  Solenergiplan Harrislee

  Kommunen gør opmærksom på at de tyske myndigheder har fremsendt planforslag for cirka 24 ha stort solenergianlæg ved Harrislee. Planen omfatter områder umiddelbart syd for grænsen syd for den dansk-tyske grænse ved Padborg-Frøslev. Projektet har grænseoverskridende påvirkning og er omfattet af Espoo regler. Der henvises til  Miljøstyrelsens hjemmeside under annoncering og Espoo.