logo

Værdigrundlag

I Aabenraa Kommune udøves ledelse med udgangspunkt kommunens personalepolitiske værdier og i kommunens ledelsesgrundlag.

Indhold

  Personalepolitiske værdier

  De personalepolitiske værdier udtrykker de holdninger og den adfærd, som Aabenraa Kommune arbejder for at fremme. Værdierne gælder for alle ansatte i Aabenraa Kommune, og de skal understøtte, at kommunen bliver en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende ansatte.

  Værdierne er:

  • Åbenhed og dialog
  • Samarbejde og medbestemmelse
  • Udvikling og forandring
  • Mangfoldighed og rummelighed
  • Trivsel og tryghed

  Ledelsesgrundlag

  I Aabenraa Kommune har lederne i samarbejde formuleret et ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget skal give både ledere og medarbejdere et klart billede af, hvilke værdier og forventninger Aabenraa Kommune lægger til grund for god ledelse.

  Værdierne er:

  • Lederen er leder
  • Lederen er kommunikerende
  • Lederen er helhedsorienteret
  • Lederen er værdiskabende