Gå til hovedindhold

Brug af Aabenraa Kommunes byvåben

Læs mere om Brug af Aabenraa Kommunes byvåben i Aabenraa Kommune her.

Aabenraa Kommunes byvåben

Da Aabenraa Kommunes byvåben er en del af Aabenraa Kommunes visuelle genkendelighed som myndighed, er anvendelsen af byvåbnet i udgangspunktet begrænset til organisationen Aabenraa Kommune og institutioner under Aabenraa Kommune.

Dog kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til, at byvåbnet anvendes af eksterne. Beslutning om sådanne tilladelser træffes af Økonomiudvalget.

Ansøgning om brug af byvåben

Hvis din forening eller organisation ønsker at ansøge om brug af byvåben, skal I sende en ansøgning til: byradssekretariat@aabenraa.dk.

I ansøgningen skal der indgå en begrundelse for, hvorfor byvåbnet ønskes anvendt, samt en beskrivelse af, hvordan det ønskes anvendt – herunder om det er til en folder, plakat, pjece eller lignende.
Får man tilladelse til at anvende byvåbnet, sendes det som fil eller link. Det er en forudsætning, at byvåbnet gengives korrekt og i sin helhed og kun bruges til det formål, der er givet tilladelse til. Filen slettes efter brug, med mindre der er tale om en tilbagevendende aftale.

Økonomiudvalget har ved tidligere lejligheder undtagelsesvist givet tilladelse til, at eksterne aktører kan anvende Aabenraa Kommunes byvåben. Ligesom nogle få foreninger, organisationer og lignende af historiske årsager, har benyttet Aabenraa Kommunes byvåben i begrænset omfang.

Eksempelvis:

  • Aabenraa Turistbureau fik af Økonomiudvalget 11. marts 2008 tilladelse til at benytte byvåbenet på brevpapir m.v. i forbindelse med Det Europæiske Natte- og Tårnvægtertræf i 2009
  • Aabenraa Politiforening fik af Økonomiudvalget 21. april 2009 tilladelse til at indbrodere byvåbnet på en fane
  • Aabenraa Boldklub fik af Økonomiudvalget 11. august 2009 tilladelse til at bruge byvåbnet på en klub(fodbold)vimpel
  • Aabenraa Brass Band fik af Økonomiudvalget 5. maj 2010 tilladelse til at anvende byvåbnet på uniformsjakker og -skjorter samt på bannere
  • Regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig fik af Økonomiudvalget 15. juni 2010 tilladelse til at bruge byvåbnet i forbindelse med markedsføring, på hjemmesiden, i brochurer, årsberetninger m.m.
  • Den Sønderjyske Garde fik af Økonomiudvalget 17. november 2020 tilladelse til at benytte byvåbenet på deres uniformer for at synliggøre deres tilhørsforhold til kommunen, når de optræder i både ind- og udland.
  • Bov Lokalarkiv fik af Økonomiudvalget 16. april 2024 tilladelse til at anvende forhenværende Bov Kommunes byvåben på et skilt, der skal anvendes som visuel indikation på, at arkivet er åbent for besøgende.
  • Grænseforeningen fik af Økonomiudvalget 16. april 2024 tilladelse til at anvende Aabenraa Kommunes byvåben i sit eget onlineleksikon.