Gå til hovedindhold

logo

Gratis lokaler til Kultur- og fritidsarrangementer

Aabenraa Kommune har en aftale med Sønderjyllandshallen om brug af lokaliteter, som vederlagsfrit kan videreformidles til dig som kultur- og fritidsaktør.

Indhold

  Lokaliteter der kan søges gratisdage til

  Vi har årligt 36 dage i Sønderjyllandshallen i Aabenraa til rådighed

  Ansøgning

  Du søger om Gratisdage ved at sende en mail til kulturkonsulent Pernille Knudsen på pknu@aabenraa.dk. OBS! Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger til dage i 2024.

  I mailen bedes du oplyse: 

  • Navn og adresse på foreningen, der skal bruge dagen
  • Kontaktperson for arrangementet - fulde navn, mailadresse og telefonnummer
  • Dato for arrangementet
  • En fyldestgørende beskrivelse af arrangementet
  • Fortælle om der opkræves entré
  • Hvis der opkræves skal det oplyses, hvilke folkeoplysende foreninger eller kulturforeninger, der får et eventuelt overskud

  Kultur og Fritid modtager kun ansøgninger der:

  • Er af kulturel eller fritidsmæssig karakter, eksempelvis koncerter, forestillinger, events, stævner m.m. 
  • Er egnede til at blive afviklet det ansøgte sted 
  • Er tilgængelige for alle kommunens indbyggere eller alle i en afgrænset målgruppe (f.eks. alle unge, ældre eller handicappede)
  • Ikke er kommercielle.

  Det er en god idé at forhåndsbooke lokalerne samtidig med at du sender din ansøgning til Kultur og Fritid. Så er du sikker på, at lokalerne er ledige.

  Får du tildelt en gratisdag, er det kun lokalelejen, du får betalt. Du skal selv foretage den endelige booking og træffe aftale med udlejeren omkring adgangsforhold, bord- og sceneopstilling, eventuelt brug af kontorfaciliteter (telefon, kopimaskine mv.) samt andre praktiske forhold.

  Ansøgningsfrist

  Der er løbende ansøgningsfrist til gratisdagene. OBS der er endnu ikke åbnet for gratisdage i 2024.

  Betingelse for en gratisdag

  Tilsagn er yderligere betinget af, at du annoncerer dit arrangement under Oplev her på hjemmesiden.

  Ved opkrævning af entré

  Opkræves der entré til arrangementet skal overskuddet gå til en folkeoplysende forening eller kulturlivet i kommunen.