Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Indsamlinger og støtte

Her kan du læse om lokale initiativer og finde en liste over nødhjælpsorganisationer, der samler donationer til gavn for ukrainske flygtninge.

Indhold

  Oversigt over organisationer, der modtager donationer

  Frivilligcentret i Aabenraa har offentliggjort nedenstående liste på deres facebookside. Listen samler de forskellige organisationer, som samler donationer ind til Ukraine:

   

  Facebook-side Hjemmeside
     
  Røde Kors https://www.rodekors.dk/stoet/katastrofeberedskab
  Red Barnet https://redbarnet.dk/ukraine/
  UNICEF Danmark https://www.unicef.dk/kampagne/ukraine/
  SOS Børnebyerne https://www.sosbornebyerne.dk/stot/byfadder-ukraine/
  Caritas https://caritas.dk/hjaelpukraine/
  Dansk Flygtningehjælp https://help.drc.ngo/da/sadan-arbejder-vi/krig-og-katastrofer/
  Mission Øst https://missioneast.org/.../mission-%C3%B8st-samler-ind...
  Læger uden Grænser (MSF) https://msf.dk/her-arbejder-msf/lande/ukraine/
  Folkekirkens Nødhjælp https://www.noedhjaelp.dk/stoet/ukraine-familier-flygter
  KFUM og KFUK i Danmark https://kfum-kfuk.dk/aktiviteter/globale-faellesskaber/ukraine/
  UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation https://stoet.unhcr.org/dk/da/ukraine
  DIGNITY - Danish Institute Against Torture
  https://www.dignity.dk/en/nyheder/new-support-to-torture-victims-in-ukraine/

  Derudover er der mange foreninger og facebook-grupper og private som organiserer indsamlinger.

  Du kan læse mere om godkendelse af indsamlinger på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Alle godkendte indsamlinger kan du finde i Indsamlingsnævnets database.

  Røde Kors’ callcenter for frivillige

  Røde Kors har etableret et callcenter, hvor frivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i lokalområdet. Røde Kors koordinerer desuden med andre organisationer og myndigheder. Røde Kors har endnu ikke et fuldt overblik over opgaverne, men der kan hurtigt opstå behov for akutte, frivillige opgaver.

  Du kan læse mere om registreringen som frivillig. Røde Kors har desuden en bemandet telefon i alle hverdage klokken 10.00-16.00 på tlf.: 3529 9660.

  Initiativer fra Dansk Flygtningehjælp

  Dansk Flygtningehjælp har lanceret en side, hvor man kan finde svar på spørgsmål om blandt andet opholdstilladelse, husly og transport i forhold til ukrainere. Siden administreres af Frivillig og bliver løbende opdateret. 

  Dansk Flygtningehjælp har udvidet åbningstiderne i Frivilligrådgivningerne. Ukrainere kan få juridisk eller socialfaglig rådgivning om fx visum, familiesammenføring, studie, arbejde, ydelser, mv., hos Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning på e-mail: raadgivning.odense@drc.ngo eller tlf.: +45 60268101 (telefontid: mandag-fredag kl. 9-12).

  Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering. De kan også rådgive og informere om retsstillingen for ukrainere, som kommer til landet nu eller allerede er her. 

  Dansk Flygtningehjælp har åbnet en psykosocial telefonlinje til ukrainere

  Børn, unge og voksne kan nu ringe ind til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, støttet af Egmontfonden, og på ukrainsk blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder, samt hvad man kan gøre for at styrke tryghed og resiliens i en ny tilværelse. Man kan få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson med fokus på de reaktioner, man selv har, og særligt på hvordan man som voksen kan støtte sine børn i den svære og udfordrende situation, man står i lige nu. Til denne kortere samtale er der mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov. Telefonen er åben alle hverdage kl. 9-10 og kl. 17-18. Tlf.nr. er 3373 5314

  Børs med koordineret hjælp til Ukrainske flygtninge

  Landbosyd og ALT-HR har oprettet en børs som koordinerer hjælp til ukrainske flygtninge. Her kan de ukrainske flygtninge søge om hjælp i form af fx en bolig, fødevarer, dyner, puder, sengetøj, tøj, legetøj, toiletartikler, sæbe vaskemiddel mv. Kontakten kan ske på ukrainehjaelp@althr.dk, hvorefter hjælpen vil blive videreformidlet.

  Røde Kors hjælper nyankomne flygtninge i hele landet

  Som ny i Danmark kan man få hjælp ved at kontakte Røde Kors Parat på tlf.: 3529 9660 eller via WhatsApp: 4140 4086. Hjælpelinjen er åben mandag-fredag og besvarer henvendelser på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk. Røde Kors hjælper bl.a. med:

  • Tøj fra Røde Kors’ genbrugsbutikker
  • Sprogtræning og netværkscafeer
  • Få en frivillig ven eller venskabsfamilie
  • Praktisk hjælp her og nu, fx i forbindelse med transport eller at komme på plads i ny bolig
  • Hjælp til at komme til lægen - som noget nyt kan flygtninge, der har brug for hjælp til at komme til lægen, ringe til Røde Kors. Vi er klar til at rådgive om, hvordan man kommer til lægen i Danmark, hjælpe med at booke tid og sørge for følgeskab til lægeaftale, hvis det er nødvendigt.
  • Hjælp til at genetablere kontakt med familie, der er blevet adskilt af krig.

  Læs mere om, hvordan Røde Kors hjælper nyankomne flygtninge her: https://www.rodekors.dk/ukraine/saadan-hjaelper-rode-kors-i-danmark . På siden findes også materialer, der kan downloades og deles. Siden og materialerne findes i versioner på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk – men tilbuddene gælder naturligvis alle nyankomne flygtninge uanset, hvor de kommer fra.

  Dansk Flygtningehjælps tilbud til ukrainere

  DRC Dansk Flygtningehjælp hjælper med at finde svar på spørgsmål om særloven, asyl og integration for flygtninge fra Ukraine. Både spørgsmål og svar, relevante links samt nummer til vores rådgivninger samt hotline finder du på https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/ . Nummeret til DRC Dansk Flygtningehjælps Ukraine-hotline er 3373 5151. Åbningstider kl. 9-12 mandag til fredag. Her kan man f.eks. få vejledning om, hvilke rettigheder ukrainere har i Danmark.

  DRC Integration, Frivillig driver frivilliggrupper over hele landet, som tilbyder alle flygtninge, bl.a. sprogtræning, hverdagsrådgivning, netværksfamilier og aktiviteter for børnene. Find den nærmeste frivilliggruppe her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/bliv-frivillig/  

  Fagpersoner der har spørgsmål i arbejdet med ukrainere kan finde hjælp her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/er-du-fagperson-og-har-du-sporgsmal-til-dit-arbejde-med-ukrainere-i-danmark/  

  Herfra er der adgang til DRC Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, hvor det er muligt for ukrainere i Danmark at ringe ind og få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson på deres modersmål. Nummeret er 33735314. Åbningstider: kl. 9-10 og 17-18 mandag til fredag.

  Dansk Flygtningehjælp er også i gang med at etablere psykosociale gruppeforløb for både børn og voksne fra Ukraine i regi af MindSpring. Det kan man læse nærmere om her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/udviklingsindsatser/nye-mindspring-forlob-for-ukrainere/