Gå til hovedindhold

Kontakt og åbningstider

Her finder du telefonnumre og adresser på vores afdelinger samt træffe- og telefontider.

26. jul. 2023

Indhold

  Aabenraa Kommune

  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Tlf. 73 76 76 76

  Telefon- og åbningstider på Rådhuset

  Mandag: Kl. 8-16 
  Tirsdag: Kl. 8-16
  Onsdag: Kl. 8-16
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag kl. 8-14

  Telefon og tilgængelighed ved Borgerservice 

  Borgerservicecentre

  Information fra Borgerservice:

  Tidsbestilling er nødvendig på enten aabenraa.dk eller tlf. 73 76 76 76.

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

  Kontakt og åbningstider

  Her finder du de vigtigste telefonnumre, hvis du står og har akut behov for hjælp.

  Alarm 112

  Du skal ringe 1-1-2, hvis du har akut behov for

  • politiets udrykning
  • ambulance
  • brandvæsen
  • miljøberedskab

  Politi

  Aabenraa Kommune er en del af Syd- og Sønderjyllands politikreds.

  Du finder flere oplysninger om Politiet på hjemmesiden www.politi.dk

  Beredskab

  Brand & Redning Sønderjylland har base i Tinglev på adressen Højskolevej 1.

  Du finder flere oplysninger på hjemmesiden brsj.dk.

  Miljøvagt

  Ved akut forurening - ring straks 1-1-2

  Slå alarm - hvis du ser spild af olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden, i vandløb, i sø eller i havet.

  F.eks. oliehinder, døde fisk, kraftig lugt, ændret farve af jord.

  Akut forurening - hvad er det?

  En akut forurening kan være enten spild, eller at der er ledt olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet. Forureningen kan stamme fra f.eks. virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg eller skibe. Tegn på forurening kan bl.a. være oliehinder, kraftig lugt, ændret farve af jord/vand eller døde fisk. 
  Opdager du en akut forurening, er det vigtigt at alarmere hurtigt. Det gør du ved at ringe 112, så forureningen kan blive stoppet og skaderne begrænset.

  Hvad gør du? 

  Hvis du er vidne til et forureningsuheld, eller du opdager en akut forurening, så ring til:

  • Alarmcentralen på 112
  • Meld forureningsuheld
  • Opgiv navn, adresse og telefonnummer
  • Oplys om uheldsstedet
  • Oplys om omfanget af forureningen

  Alarmcentralen på 112 tilkalder:

  • Politi
  • Brandvæsen
  • Miljøvagt
  • Kommune

  Brud på kloak- og vandledninger og oversvømmelser

  Brud på kloakledninger

  • Mandage til torsdage kl. 8–16, Arwos, telefon 7693 0000 
  • Fredage kl. 8- 13, Arwos, telefon 7693 0000  
  • Øvrige tidsrum til Falcks vagtcentral, telefon 7022 0366

  Brud på vandledninger inden for Arwos forsyningsområde

  • Mandage til torsdage kl. 8-16, Arwos, telefon 7693 0000 
  • Fredage kl. 8-13, Arwos, telefon 7693 0000 
  • Øvrige tidsrum til Falcks vagtcentral, telefon 7022 0366

  Oversvømmelse på veje og stier

  Ved gener i forbindelse med ved/efter kraftig nedbør/tøbrud kan du kontakte:

  • Borgertip
  • Mandage til fredage kl. 8-14, telefon 7376 7676 

  Overløb fra vandløb

  Ved gener i forbindelse med overløb fra vandløb kan du kontakte:

  • Mandage til fredage kl. 8–14, telefon 7376 7359

  Højvande

  Ved gener i forbindelse med højvande kan du døgnet rundt rette henvendelse til Alarmcentralen på 112.

  Lægevagt og skadestue

  Hvis du bliver alvorligt syg udenfor din egen læges åbningstid og har behov for akut behandling, skal du kontakte lægevagten på telefon 70 11 07 07.

  Læs mere om lægevagten på Region Syddanmarks hjemmeside.

  Sygehus Sønderjylland

  Læs mere om Sygehus Sønderjylland på Sygehus Sønderjyllands hjemmeside.

  Tandlægevagten

  Tandlægevagten træder til, hvis du får akut brug for en tandlæge uden for din egen tandlæges åbningstid. 

  Hvis du får brug for akut tandlægehjælp uden for din egen tandlæges åbningstid, kan du kontakte tandlægevagten på telefon 9944 0809.

  Læs mere om tandlægevagten på hjemmesiden regionsyddanmark.dk.

  Adresse

  Skelbækvej 2
  62300 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Borgerrådgiver Henrik Ebbesen

  Telefon: 21 76 35 22 
  Mail: Send sikker til Borgerrådgiveren med Digital Post (borgerraadgiver@aabenraa.dk)

  Træffetider

  Alle hverdage. 

  Borgerrådgivningen består af en person. Når borgerrådgiveren er optaget af møde eller andet, vil du derfor opleve, at du ikke kan få kontakt med det samme. Borgerrådgiveren ringer eller skriver altid tilbage - som regel samme dag eller dagen efter.

  I forbindelse med ferie, sygdom eller andet fravær holder borgerrådgivningen lukket.

   

  I Borgerservice kan du få hjælp til en lang række offentlige ydelser og services.

  Ofte er det ikke nødvendigt at møde personligt op og derfor tilbyder vi hurtig vejledning over telefonen, men har du brug for personlig hjælp eller vejledning, kan du reservere tid herunder, eller ring til os på 73 76 76 76.

  I Borgerservice betjener vi på Dansk, Tysk og Engelsk.

  Find adresser mm. på Borgerservice informationssiderne her:

  Borgerservicecentre i Aabenraa kommune
  Reserver tid personlig hjælp ved Borgerservice

  Vi tilbyder afhentning af Pas, Kørekort og Sundhedskort i Aabenraa i disse tidsrum og i Bov i disse tidsrum.

  Adresse

  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger på borgmesteren

  Telefon: 73 76 73 32
  Mobil: 29 32 25 30
  Mail: jrj@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Borgmesterens træffetider

  Foreninger, virksomheder og borgere kan efter forudgående aftale mødes med borgmesteren for at drøfte forslag, udfordringer/problemer eller udvikling, som man mener bør have Aabenraa Kommunes bevågenhed.

  Omhandler henvendelsen derimod en konkret kommunal afgørelse, spørgsmål til en sag eller klagesag, skal du i stedet henvende dig direkte til den relevante forvaltning eller til kommunens borgerrådgiver.

  Ønsker du at høre, hvornår der næste gang er mulighed for at træffe borgester Jan Riber Jakobsen, kan du kontakte borgmestersekretæren på mail rihp@aabenraa.dk med oplysning om emnet, som du ønsker drøftet. Her kan du også aftale en tid.

  Adresse

  Tinglev Midt 2,
  6360 Tinglev

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 76 76
  Mail: post@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

   

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

   

  Adresse

  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 78 35 

  Telefontider

  Mandag: kl. 8-14.30
  Tirsdag: kl. 8-14.30
  Onsdag: kl. 8-14.30
  Torsdag: kl. 8-14.30
  Fredag: kl. 8-11.30

  Hvis du allerede er tilknyttet et bestemt distrikt, kan du finde kontakt oplysninger på de enkelte driftsledere mv. på hjemmeplejens egen side: http://www.hjemmeplejen-aabenraakommune.dk/kontaktoplysninger/

  Al anden henvendelse herunder også akuthenvendelse skal ske til egen læge eller vagtlægen

  Adresse

  Aabenraa Jobcenter
  Kallemosen 20,
  6200 Aabenraa

  Kontakt oplysninger

  Telefon: 73 76 76 76

  Mail:  Hvis du skal sende personlige oplysninger sikkert, skal du sende fra din e-Boks.

  Mailadressen: jobcenter@aabenraa.dk er ikke en sikker mailadresse og må ikke indeholde til personfølsomme oplysninger.

  Telefon- og åbningstider:

  Mandag: kl. 8-16
  Tirsdag: kl. 8-16
  Onsdag:  kl. 8-16
  Torsdag: kl. 8-17
  Fredag: kl. 8-14

  Der er telefonvagter på telefonen. Kan du ikke træffe den du vil tale med, vil det være muligt at lægge en besked. 

  Receptionen i jobcenteret er åben for personlig fremmøde uden aftale.
  Hvis du vil tale med en sagsbehandler skal du  have en aftale i forvejen. 

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

  Adresse

  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Opkrævning:

  Dorthe Frisk Jensen
  Telefon: 73 76 71 88
  Mail: dfj@aabenraa.dk

  Anne Carina Martensen
  Telefon: 73 76 86 54
  Mail: acma@aabenraa.dk

  Ejendomsskat:

  Helle Frausing Damm
  Telefon: 73 76 89 59
  Mail: hfda@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresser må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Telefontider

  Mandag: Kl. 8.30-15
  Tirsdag: Kl. 8.30-15
  Onsdag: Kl. 8.30-15
  Torsdag: Kl. 8.30-16
  Fredag: Kl. 8.30-13

  Træffetider

  Alle medarbejdere i Opkrævning og Ejendomsskat har samme træffetider som telefontider.

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

  Adresse

  Tinglev Midt 2,
  6360 Tinglev

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 76 76
  Mail: digitalplads@aabenraa.dk 

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Telefontider

  Mandag: Kl. 10-14
  Tirsdag: Kl. 10-14
  Onsdag: Kl. 10-14
  Torsdag: Kl. 10-17
  Fredag: Kl. 10-14

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

   

  Adresse

  Skelbækvej 2,
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 76 76
  Mail: post@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

   

  Adresse

  Skelbækvej 2,
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 76 76
  Mail: post@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

   

  Adresse

  Skelbækvej 2,
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 76 76
  Mail: post@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

   

  Adresse

  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 76 76
  Mail: teamborgerindgang@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Telefontider

  Mandag: Kl. 8-13
  Tirsdag: Kl. 8-13
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: Kl. 14.30-16
  Fredag: Kl. 8-13

  Træffetider

  Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra kl. 8.30-9.30 (onsdag lukket)

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

   

  Tandplejens kontor:

  Kongehøjklinikken
  Tøndervej 90
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 82 56
  Mail: tandplejen@aabenraa.dk 

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Leder af Tandplejen:

  Christian Schrøder csc@aabenraa.dk

  Sekretær:

  Joan Jørgensen (træffes kun tirsdag og torsdag)

  jjoe@aabenraa.dk eller telefon tlf.: 7376 7587

  Fælles mail: tandplejen@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresser må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Kongehøj Klinikken

  Kongehøjskolen
  Tøndervej 90
  6200 Aabenraa
  Tlf.: 73 76 82 56

  Mail: kongehoejklinikken@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Klinikken har følgende åbningstider:

  • Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 8:00-15:00
  • Tirsdag kl. 08:00-17:00

  Tandreguleringsklinikken

  Kongehøjskolen
  Tøndervej 90
  6200 Aabenraa
  Tlf.: 73 76 82 50

  Mail: tandreguleringsklinikken@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Telefontider for Tandreguleringsklinikken:

  • Alle hverdage mellem kl. 07:45-10:00
  • Desuden mandag, onsdag og fredag mellem kl. 13:00-15:00

  Klinikken har følgende åbningstider:

  • Mandag kl. 07:45-17:00
  • Tirsdag, onsdag, fredag kl. 07:45-15:00
  • Torsdag kl. 07:45-13:00

  Tinglev Klinikken

  Hovedgaden 82
  6360 Tinglev
  Tlf.: 73 76 82 56

  Mail: tinglevklinikken@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Klinikken har følgende åbningstider:

  • Mandag- fredag kl. 08:00-15:00

  Høje Kolstrup Klinikken

  Høje Kolstrup Skole
  Nyløkke 4
  6200 Aabenraa
  Tlf.: 7376 8256

  Mail: hoejekolstrupklinikken@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Klinikken har følgende åbningstider:

  • Mandag kl. 08:00-17:00
  • Tirsdag kl. 08:00-15:00
  • Onsdag, torsdag og fredag er klinikken lukket.

  Lukkedage i 2023

  • Mandag 13.02.23-17.02.23. (uge 7)
  • Mandag 03.04.23-05.04.23. (uge 14)
  • Fredag 19.05.23 (Lukket dagen efter Kr. himmelfart.)
  • Sommerferie fra den 03. juli. Opstart mandag den 14. august 2023. (uge 27-32)
  • Mandag 16.10.23-20.10.23 (Uge 42 efterårsferie).

  Adresse

  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Kontaktoplysninger

  Telefon: 73 76 76 76
  Mail: post@aabenraa.dk

  Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

  Åbningstid på Rådhuset

  Mandag: 8-16
  Tirsdag: 8-16
  Onsdag: 8-16
  Torsdag: 8-17
  Fredag: 8-14

  Telefontider

  Mandag: 8-16
  Tirsdag: 8-16
  Onsdag: 8-16
  Torsdag: 8-17
  Fredag: 8-14

  Information fra Borgerservice

  Tidsbestilling er nødvendig. Du kan også ringe på tlf. 73 76 76 76.

  Lukkedage

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag