Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Aabenraa Kommunes borgerrådgiver

Aabenraa Kommune har ansat en borgerrådgiver, der refererer direkte til byrådet og derfor arbejder uafhængigt af kommunens forvaltninger.

Indhold

  Hvordan arbejder borgerrådgiveren:

  Alle borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune kan kontakte borgerrådgiveren i sager, der handler om kommunen. Ring eller skriv til borgerrådgiveren. Hvis der er behov for et personligt møde, aftaler vi det.

  Du må gerne komme med forslag til borgerrådgiveren om hvordan kommunens sagsbehandling og borgerbetjening kan forbedres.

  Borgerrådgiveren bruger den viden han opnår i mødet med borgeren til at bidrage til at forbedre kommunens sagsbehandling, procedurer og adfærd overfor borgerne.

  Borgerrådgiveren træffer ikke afgørelser og kan ikke ændre kommunens afgørelser

  Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med:

  ·         at forstå kommunens information, breve, e-mails og afgørelser

  ·         at finde vej i den kommunale organisation og henvise dig til rette afdeling og rette medarbejder

  ·         deltage i møder som mægler eller som observatør for at sikre eller skabe en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen

  ·         give information og rådgivning om hvordan du klager over kommunens afgørelser og hvor du skal sende din klage til

  ·         modtage og følge op på klager over kommunens sagsbehandling, sagsbehandlingstider  og personalets optræden

  Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe dig med:

  ·         at behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser

  ·         sager der handler om lovgivningen, Byrådets beslutninger eller det politisk fastsatte serviceniveau

  ·         sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene

  ·         erstatningssager eller privatretlige spørgsmål

  ·         sager, der falder uden for Aabenraa Kommunes virksomhed

  ·         henvendelser om personale- og ansættelsesforhold

  ·         borgerrådgiveren kan ikke fungere som bisidder eller som partsrepræsentant

  Hvordan træffer du borgerrådgiveren:

  Du kan ringe til borgerrådgiver Henrik Ebbesen på 21763522 alle hverdage.

  Du er også velkommen til at sende en mail til borgerraadgiver@aabenraa.dk 

  Borgerrådgivningen består af en person. Når borgerrådgiveren er optaget af møde eller andet, vil du derfor opleve, at du ikke kan få kontakt med det samme. Borgerrådgiveren ringer eller skriver altid tilbage - som regel samme dag eller dagen efter.

  I forbindelse med ferie, sygdom eller andet fravær holder borgerrådgivningen lukket.