Gå til hovedindhold

Hvordan kommer jeg igang med SOSU-uddannelsen?

Du vil møde forskellige undervisningsformer hvor der arbejdes med projekter, cases og gruppearbejde. I undervisningen vil der være både teori og praktisk afprøvning i skolens faglokaler og i nærmiljøet.

Indhold

  Grundforløb 1 er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse.

  Grundforløb 1 er den indledende del af din erhvervsuddannelse og er et forberedende og afklarende forløb, som giver dig 20 ugers undervisning inden for hovedområderne omsorg, sundhed og pædagogik. Der tilbydes fagretningen: Psykologi, livsstil og moderne sundhed.

  På skolen arbejder de med forskellige pædagogiske metoder, hvor din læringsstil indgår. Undervisningen foregår fortrinsvist på de enkelte hold, hvor du, med udgangspunkt i de fastlagte temaer, arbejder med fagenes mål. Undervejs i forløbet vil der være krav om fremlæggelse og aflevering af forskellige opgaver.

   

  Grundforløb 2 giver dig 20 ugers undervisning rettet mod den erhvervsuddannelse, du gerne vil søge ind på bagefter.

  Social og sundhedsskolen tilbyder dig, i forbindelse med grundforløb 2: Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent.

  På grundforløbet kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod det hoved forløb, du ønsker at fortsætte på.