Gå til hovedindhold

Uddannelsen til pædagogisk assistent

Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsfaglig uddannelse. Du bliver ansat som elev i kommunen, med de retningslinjer og muligheder, der er her.

Indhold

    Uddannelsen varer 2 år og 1½ måned og består af både skoleforløb og praktikforløb.
    Der er to praktikperioder; 2 x 3 mdr. på almenområdet, og 1 praktikperiode på ½ år på specialområdet.

    Aabenraa Kommune samarbejder med Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa om uddannelsen. Læs mere på hjemmesiden Sosu-syd.dk eller på uddannelsesguiden.

    Som pædagogisk assistent arbejder du praktisk-pædagogisk med børn, unge og voksne. Den pædagogiske assistents arbejdsområder er i dagtilbud, skoler/SFOer og inden for specialområdet, hvor den pædagogiske assistent arbejder med børn og unge med særlige behov samt børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

    Uddannelsen som pædagogisk assistent kan være et springbræt til professionsbacheloruddannelsen som pædagog. Uddannelsen er også adgangsgivende til andre uddannelser med supplerende fag.