Gå til hovedindhold

Løn

Når du er ansat som pædagogisk assistent elev, får du løn under hele din uddannelse.

Indhold

    Du får enten ordinær elevløn, hvor lønnen afhænger af om du er under eller over 18 år, eller voksenelevløn.

    Er du over 25 år, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du opfylder betingelserne for det.

    Voksenelevløn kræver, at du kan dokumentere, at du har været ansat inden for overenskomstens område med opgaver i pleje, omsorg og praktisk bistand og med ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge. Ansættelsen skal være mindst 52 uger, og der tælles 4 år tilbage. Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring, bliver du lønnet som elever over 18 år.

    Forhør dig nærmere, om du kan få voksenelevløn.

    Der er overenskomst med FOA – Fag og arbejde.