Gå til hovedindhold
Det fælles udviklingsråd
lokalsamfund
Politik (1)

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne

Aabenraa Kommune vil gerne bakke op om og understøtte det lokale engagement, fællesskaberne og de attraktive landsbyer. Handleplanen for lokalsamfund i landdistrikterne 2019 - 2023 sætter retning for, hvordan kommunen i tæt samspil med borgerne gør det endnu mere attraktivt at bo, arbejde og bosætte sig i lokalsamfundene.

Indhold

  Handleplanen er udarbejdet på baggrund af workshops med Det fælles udviklingsråd og politiske udvalg. Den tager afsæt i Aabenraa Kommunes Vækststrategi Sund Vækst 2018-2030.

  De overordnede principper, som vi vil arbejde strategisk med i lokalsamfundene er:

  • Udvikling i landdistrikterne tager afsæt i lokalt initiativ og engagement.
  • Samarbejde i og på tværs af lokalsamfund er centralt for bæredygtig udvikling.
  • Fællesskaber og de lokale potentialer er af central betydning for attraktive lokalsamfund.
  • Kommunen sikrer gode rammer for det frivillige lokale engagement.

  De centrale parter i realiseringen af handleplanen er Det fælles udviklingsråd, lokalsamfund, Planteamet og landdistriktskoordinatoren. Afhængig af handlingerne er der mange andre aktører, som er afgørende for realiseringen af handleplanen, det er foreninger erhvervsdrivende og forvaltninger i kommunen.

  Aabenraa Kommune glæder sig til at udfolde handleplanen i et tæt og afgørende samspil med lokalsamfund i landdistrikterne.

  Region Syddanmark har i samarbejde udarbejdet en analyse for landdistrikterne i kommunen. Analysen "Landdistrikter i Aabenraa" kan du hente til højre på siden.