Gå til hovedindhold
Det fælles udviklingsråd
landdistriktspris
pris

Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund

Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund i Aabenraa Kommune fungerer, som en paraplyorganisation for de mange lokalråd og borgerforeninger. Det fælles udviklingsråd er landdistrikternes talerør til kommunens politikere og refererer til Vækstudvalget for Land og By.
Rådet kårer Årets Landdistriktspris.

Organisationsdiagram det fælles udviklingsråd powerpoint

Indhold

  Det fælles udviklingsråd

  Det fælles udviklingsråd repræsenterer de to fora: Lokalbyernes fællesforum og Landsbyernes fællesforum og fungerer, som paraplyorganisation for kommunens lokalråd, borgerforeninger mv. i landdistrikterne. Forretningsudvalget repræsenterer Det fælles udviklingsråd og består af syv medlemmer, fra de to fora.

  For at sikre en samlet dialog med politikerne samler forretningsudvalget trådene fra de to fora og afholder 1-2 årlige dialogmøder med Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Det fælles udviklingsråd fungerer således, som samlet talerør og sparringspartner overfor kommunen.

  Fora for lokalbyer og landsbyer

  I de to fora mødes repræsentanter for lokalråd og borgerforeninger til erfaringsudveksling og drøftelse af generelle udfordringer og muligheder på landdistriktsområdet.

  I dag er der 23 lokalsamfund repræsenteret med et medlem i et i af de to fora. Medlemmer er valgt af den lokale borgerforening eller lokalråd. Det er frivillige ildsjæle, der har en ambition om at være med til at udvikle det lokalsamfund, de bor i.

  Lokalby eller landsby? Lokalbyernes fællesforum er organiseringen bag større byer, der ikke anser sig selv som en reel landsby. Landsbyernes fællesforum dækker over organiseringen i landsbyer. Det er op til den enkelte by at afgøre hvilket fora den ønsker at deltage i.

  Kontaktoplysninger på forretningsudvalget finder du på siden Det fælles udviklingsråd.

  Årets Landdistriktspris

  Årets Landdistriktspris 2023 er Madpatruljen Varnæs-Bovrup, som blev kåret den 6. december 2023 på Det fælles udviklingsråds julemøde. 

  Prisen gik til dem fordi de gennem 19 år har sørget for, at børnene på Varnæs skole kan købe mad i skoleboden, som leveres fra Sundeved Efterskole. De frivillige binder lokalsamfundet sammen på tværs af generationer og institutioner.

  De tre nominerede til prisen var derudover:

  • Genner Forsamlingshus
  • Kometbutikkerne og Rødekro Tri og Motion

  Det fælles udviklingsråd udnævner Årets Landdistriktspris og med prisen følger 10.000 kr. Lokalråd og andre kan indstille kandidater, som de mener har ydet en særlig indsats for lokalsamfundet. Kontakt gerne dit lokalråd, hvis du har kandidater, som du mener skal indstilles.

  Kriterier for kandidater er:

  • Grupper, institutioner, virksomheder eller foreninger i Aabenraa Kommune.
  • Det skal være en kandidat, som gør eller har gjort en særlig indsats, som har positiv betydning for jeres lokalsamfund.
  • Det er en iværksætterpris.

  Skriv en side om hvem, hvorfor og hvordan det vurderes, at ”kandidaten” bidrager til at styrke lokalsamfundet. Send indstillingen til landdistriktskoordinator Katrine Callesen.

  Valgproceduren for 2024:

  • Den 1. oktober 2024 frist for indstilling af kandidater
  • Oktober: Forretningsudvalget i Det fælles udviklingsråd vælger tre nominerede
  • Oktober: De tre nominerede til afstemning blandt lokalråd i Det fælles udviklingsråd
  • November: Frist for at afgive lokalrådets stemme
  • December: Kåring af Årets Landdistriktspris

  Årets Landdistriktspris:

  • 2022: Bolderslev Fritidscenter
  • 2021: Bestyrelsen for Ravsted Svømmebad
  • 2020: Støtteforeningen for Hovslund Børneunivers
  • 2019: Niels Holck, Løjt Kirkeby
  • 2018: Rene Faaborg, Hjordkær