Gå til hovedindhold

Årets Landsby

Årets landsby i Aabenraa Kommune anerkendes årligt. Her kan du se Årets Landsby de seneste år og hvordan man indstiller til Årets landsby.

Indhold

  Årets landsby 2024 er Bolderslev

  I Bolderslev har de en helt særlig evne til at lykkes sammen. De er dygtige til at samles om en sag, et projekt, en opgave, en plan eller en strategi. 
  I Bolderslev ved de, at de skal kæmpe sammen for at sikre tilflytning, skole, aktive foreninger og aktuelt fokuserer de på afgørende indsatser, som fjernvarme og dagligvarebutik, som er centrale for et attraktivt og bæredygtigt lokalsamfund. 
  Deres handlekraft og det fælles samarbejde på tværs af foreninger, institutioner, erhvervsliv og borgere viste sig også, da de hen over sommerferien 2023 fik skabt et imponerende nomineringsarrangement, hvor de viste deres by frem for bedømmelseskomiteen for Årets landsby i Danmark.
  Samtidig besidder de, som fællesskab, en særlig evne til at stå fast, og følge den retning, som de i fællesskab har lagt og dermed arbejder ud fra en retning stillet 10-15 år tilbage. Det er inspirerende og prisværdigt.
  Bolderslevs strategisk tilgang til udvikling og samarbejdsevne både lokalt, kommunalt samt med eksterne parter er forbilledligt.

  Om Årets Landsby

  Siden 2008 har Aabenraa Kommune årligt kåret Årets Landsby. Formålet med prisen er at hylde og understøtte engagerede borgere og foreninger der arbejder sammen for bæredygtige og attraktive lokalsamfund. Samt at synliggøre landdistrikterne som attraktive steder at bo. Med titlen følger 10.000 kr. som skal komme det lokale fællesskab til gode. Årets Landsby kåres af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Krav for at komme i betragtning til Årets Landsby er, at landsbyen ligger i Aabenraa Kommune og er organiseret med et lokalråd eller lignende repræsentativ forening.

  De indstillede kandidater bedømmes ud fra en helhedsvurdering af den bedst samlede opfyldelse af følgende kriterier

  • Lokalsamfundets overordnede udvikling.
  • Lokalsamfundets arbejde for bæredygtig udvikling og som et attraktivt lokalsamfund.
  • Lokalsamfundets fokus på samarbejder fx på tværs af lokalsamfund, foreninger og sektorer.
  • Lokalsamfundets arbejde med lokalområdets stedbundne kvaliteter og potentialer.
  • Lokalsamfundets arbejde med trivsel, sundhed, frivillighed og sociale fællesskaber.
  • Lokalsamfundets arbejde med klima, biodiversitet og ressourcer.

  Lokale foreninger og enkeltpersoner i det pågældende lokalsamfund kan indstille en kandidat til Årets landsby. I indstillingen skal I på maks en side begrunde, hvorfor lokalsamfundet skal være Årets Landsby med afsæt i kriterierne.
  Forretningsudvalget i Det fælles udviklingsråd vurderer kandidaterne med afsæt i kriterierne og nominerer ”Årets Landsby” til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Prisen på 10.000 kr. tilfalder lokalrådet i lokalsamfundet.
  Prisen skal komme fællesskabet til gode i det lokalsamfund, som modtager prisen og må ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.
  Udnævnelsen sker i slutningen af året, for det kommende år, så lokalsamfundet kan bære titlen hele det efterfølgende år.

  I kan sende indstillingen til landdistriktskoordinator Katrine Callesen. Fristen for at indstille til Årets Landsby 2024 er senest den 1. november 2024.

  Årets Landsby tidligere år

  • 2023: Kollund
  • 2022: Bjerndrup
  • 2021: Hjordkær og omegn
  • 2020: Genner og omegn
  • 2019 Nr. Hostrup og omegn
  • 2018: Felsted
  • 2016-2017: Rens
  • 2015: Bolderslev
  • Tidligere år: Varnæs-Bovrup, Holbøl, Fårhus, Hellevad, Ravsted