Gå til hovedindhold

logo

Årets Landsby

Årets landsby i Aabenraa Kommune anerkendes årligt. Her kan du se Årets Landsby de seneste år og hvordan man indstiller til Årets landsby.

Indhold

  Årets landsby 2023 er Kollund

  I Kollund er der et stort lokalt engagement og samarbejde på tværs af borgere, foreninger og institutioner. Der er et engageret foreningsliv, som bringer de stedbundne kvaliteter i spil med aktiviteter på vandet, med nye stier og aktiviteter i den omkringliggende natur. Desuden har byen mange aktiviteter og projekter, som har et socialt aspekt og ikke mindst binder folk sammen i fællesskaber.

  Kollund har et stort drive og arbejder aktivt for at sikre et bæredygtigt og attraktivt lokalsamfund. Der er de senere år sat gang i flere større og komplekse projekter, som lokalsamfundet vellykket er nået i mål med. Her kan nævnes Naturuniverset, Aktiv Spot og den nye legeplads på skolen.
  Lokalsamfundet tager forbilledligt ansvar og arbejder aktivt med større projekter for at fremtidssikre området. Her er de gode samarbejdsevner afgørende både lokalt, på tværs af lokalsamfund i fjordområdet og med parter, som kommune, virksomheder, styrelser med flere.

  Om Årets Landsby

  Siden 2008 har Aabenraa Kommune årligt kåret Årets Landsby. Formålet med prisen er at hylde og understøtte engagerede borgere og foreninger der arbejder sammen for bæredygtige og attraktive lokalsamfund. Samt at synliggøre landdistrikterne som attraktive steder at bo. Med titlen følger 10.000 kr. som skal komme det lokale fællesskab til gode. Årets Landsby kåres af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Krav for at komme i betragtning til Årets Landsby er, at landsbyen ligger i Aabenraa Kommune og er organiseret med et lokalråd eller lignende repræsentativ forening.

  De indstillede kandidater bedømmes ud fra en helhedsvurdering af den bedst samlede opfyldelse af følgende kriterier

  • Lokalsamfundets overordnede udvikling.
  • Lokalsamfundets arbejde for bæredygtig udvikling og som et attraktivt lokalsamfund.
  • Lokalsamfundets fokus på samarbejder fx på tværs af lokalsamfund, foreninger og sektorer.
  • Lokalsamfundets arbejde med lokalområdets stedbundne kvaliteter og potentialer.
  • Lokalsamfundets arbejde med trivsel, sundhed, frivillighed og sociale fællesskaber.
  • Lokalsamfundets arbejde med klima, biodiversitet og ressourcer.

  Lokale foreninger og enkeltpersoner i det pågældende lokalsamfund kan indstille en kandidat til Årets landsby. I indstillingen skal I på maks en side begrunde, hvorfor lokalsamfundet skal være Årets Landsby med afsæt i kriterierne.
  Forretningsudvalget i Det fælles udviklingsråd vurderer kandidaterne med afsæt i kriterierne og nominerer ”Årets Landsby” til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Prisen på 10.000 kr. tilfalder lokalrådet i lokalsamfundet.
  Prisen skal komme fællesskabet til gode i det lokalsamfund, som modtager prisen og må ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.
  Udnævnelsen sker i slutningen af året, for det kommende år, så lokalsamfundet kan bære titlen hele det efterfølgende år.

  I kan sende indstillingen til landdistriktskoordinator Katrine Callesen. Fristen for at indstille til Årets Landsby 2024 er senest den 1. november 2023.

  Årets Landsby tidligere år

  • 2022: Bjerndrup
  • 2021: Hjordkær og omegn
  • 2020: Genner og omegn
  • 2019 Nr. Hostrup og omegn
  • 2018: Felsted
  • 2016-2017: Rens
  • 2015: Bolderslev
  • Tidligere år: Varnæs-Bovrup, Holbøl, Fårhus, Hellevad, Ravsted