Gå til hovedindhold

Vores vand

Kursen er sat for vandfaciliteterne- og aktiviteterne i Aabenraa Kommune – vil du følge med?

Indhold

  Med Aabenraa Kommunes kystlinje, søer, grusgrave og friluftsbade samt indendørs svømmefaciliteter, er der et stort potentiale for at udvikle rekreative tilbud til kommunens borgere, der kan skabe mere aktivitet og bidrage til at skabe gode oplevelser.

  På den baggrund er der blevet udarbejdet en helhedsplan for Vandfaciliteter- og Aktiviteter 2021-2031. Helhedsplanen bygger på et omfattende analysearbejde, hvor interne og eksterne interessenter har bidraget til kvalificeringen af planen.

  Formålet med helhedsplanen er, at få et strategisk værktøj, der kan danne grundlag for at træffe beslutninger og lave gode investeringer på svømme- og vandkulturområdet i Aabenraa Kommune. Helhedsplanen ser området i et samlet langsigtet udviklingsperspektiv og sætter retning for, hvor der er potentialer for udvikling, både for indendørs- og udendørs vandfaciliteter.

  Helhedsplanen er opbygget således, at den opsummerer formål og baggrund. Den opstiller desuden visioner og hensigtserklæringer i forhold til, hvordan der bør arbejdes videre med de tre indsatsområder: Indendørs svømmehaller, friluftsbade og udendørs vandfaciliteter.

  Arbejdet med helhedsplanen

  I løbet af 2020-2021, har forvaltningen i samarbejde med en rådgiver fra arkitektfirmaet Keingart, samlet data og viden ind, med henblik på at skabe viden om eksisterende vandfaciliteter- og aktiviteter, i et såvel nutidigt som fremtidigt perspektiv.

  Der har været afholdt tre interessentmøder med en bred repræsentation fra foreninger, faciliteter og udviklingsråd. Derudover har der været afholdt en workshop for unge, hvor de tilmed fik mulighed for at give deres mening til kende.

  Analysegrundlaget for helhedsplanen blev præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. januar 2021. Forvaltningen bearbejdede efterfølgende analysegrundlaget, og et forslag til en helhedsplan blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget d. 5. maj 2021. Her valgte udvalget, at sende helhedsplanen i høring i perioden d. 6.-20. maj 2021. Forslaget til helhedsplanen blev herefter justeret efter de indkomne høringssvar, og helhedsplanen blev efterfølgende politisk godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet d. 2. juni 2021.

  Med helhedsplanen er potentialerne skitseret, og de er store for udvikling af faciliteter og aktiviteter i Aabenraa Kommune. Helhedsplanen fremhæver, hvad der skal arbejdes henimod, og de første skridt er præsenteret. I det videre arbejde vil enkeltsager/delprojekter blive fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget, når det er aktuelt. Har du spørgsmål til helhedsplanen, er du meget velkommen til at kontakte Britta Becker Daugaard på mail: bbm@aabenraa.dk

  Samarbejdspartnere

  Helhedsplanen er blevet til, efter et tæt samarbejde med udvalgte rådgivere fra Keingart, der har stor erfaring med, og en innovativ tilgang til udvikling af idrætsfaciliteter og svømmehaller. Derudover har forvaltningen samarbejdet med partnerne bag den nationale analyse Faciliteter til Danskernes Svømme- og Vandkultur; Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade samt Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet.

  Bag processerne står også Aabenraa Kommune - Aktiv Aabenraa.