Gå til hovedindhold

Blanketter

Alle foreninger der ønsker at modtage tilskud eller låne lokaler skal afgive erklæring om indhentelse af børneattest.

Du kan finde blanketten erklæring om indhentelse af børneattest og diverse ansøgningsskemaer herunder.

Indhold

  BØRNEATTEST, SEND ERKLÆRING OM INDHENTELSE
  ANSØG OM TILLADELSE TIL ARRANGEMENTER
  CONVENTUS – BOOKING AF LOKALER
  VOKSENUNDERVISNING, SEND AFREGNING AF TILSKUD
  VOKSENUNDERVISNING (UDGIFTER TIL AFLØNNING)

  Blanketter

  Her på siden finder du skemaer og blanketter.

  Børneattester

  Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

  Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest til den kommune, foreningen er hjemmehørende i.

  Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattest.

  Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

  Erklæringen om indhentelse af børneattest indsendes en gang årligt i forbindelse med ansøgning om tilskud.