Gå til hovedindhold

Kulturelt Samråds pulje

Du eller din forening kan søge om tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle formål som f.eks. til koncerter, foredrag og mindre arrangementer.

Indhold

  Kulturelt Samråd modtager hvert år en fast bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på ca. 450.000 kr. til uddeling.

  Der er 3 årlige ansøgningsfrister:

  • 15. januar
  • 15. maj
  • 15. september

  Nederst på siden kan du læse mere om kravene til at søge. Du får svar senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb.

  Sådan ansøger du:

  Du udfylder og indsender ansøgningsskemaet inkl. budget elektronisk. Det skal du gøre uanset hvilket beløb, du ansøger om.

  Aabenraa Kommune er gået over til at bruge Conventus til ansøgninger til Kulturelt Samråd. Derfor skal du oprette din organisation i Conventus, før du kan ansøge puljen. Du kan se, hvordan du opretter din organisationer her

  Når du er oprettet, skal du logge ind og finde fanen Arkiv, hvor du finder underfanen Blanketter. Her vil du finde Kulturelt Samråds ansøgningsblanket. De er navngivet "Kulturelt Samråd 15. januar", "Kulturelt Samråd 15. maj" og "Kulturelt Samråd 15. september". Sørg for at vælge den aktuelle ansøgningsfrist. Du finder en detaljeret vejledning her: 

  Igennem Kulturelt Samråds pulje kan du søge støtte til:

  • Enkeltstående kulturarrangementer, hvor det ikke er muligt at tage entré (for eksempel gadeteater, gæstelærer, instruktør og lignende)
  • Materialer til kulturelle formål
  • Projekter af kulturel eller oplysende karakter

  Du kan søge underskudsgaranti til:

  Kulturelle arrangementer hvor der tages entré eller anden form for indtægt for eksempel salg af forplejning.

  Du kan ikke få støtte til

  • Daglig drift
  • Anlægsudgifter
  • Kommercielle aktiviteter
  • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredje part
  • Projekter og aktiviteter, der hører under folkeoplysningsområdet
  • Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet
  • Forplejning

  Hvem kan søge?

  • Foreninger
  • Institutioner
  • Enkeltpersoner (et eventuelt overskud kan ikke gå til privatpersoner)

  Du skal ikke være medlem af kulturelt samråd for at søge puljen.

  Krav til tilskudsmodtagere:

  Det er en betingelse for tilskud til et arrangement, at det indtastes på Aabenraa Kommunes hjemmeside under ”Aktiv og Oplev” , eller på http://www.kultunaut.dk/ . Dermed står arrangementet både på den kommunale hjemmeside under: ”Aktiv og oplev”, på kultunaut.dk og på visitsonderjylland.dk

  Udarbejdes der foldere, plakater, hjemmesider eller lignende, skal det fremgå at arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune.
   
  Tilskud overføres efter vores svar til foreningen og tilskuddet skal bruges til den ansøgte aktivitet.

  Regnskabet for arrangementet fremsendes efterfølgende til Kulturelt Samråd senest 2 måneder efter arrangementets afholdelse dog senest inden årsskiftet.

  Folketinget har besluttet at foreninger skal have CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt støtte. CVR-nummeret skal være tilknyttet en NemKonto.

   
  Bliv medlem af Kulturelt Samråd - det er gratis

  Alle kulturelle foreninger, institutioner, grupper og aktører kan melde sig ind i Kulturelt Samråd. Medlemskab er gratis. Som medlem af Kulturelt Samråd kan din forening være med til at præge, udvikle og fremme det kulturelle arbejde i Aabenraa Kommune.

  Aktivitetspulje til markring af Franciska Clausens 125 års fødselsdag

  I 2024 har Kulturelt Samråd fået en særlig opgave i forbindelse med Aabenraa Kommunes markering af Franciska Clausens 125 års fødselsdag. 

  Kulturelt Samråd har fået en ekstra pulje på 250.000 kr., som kan søges til aktiviteter, der markerer fødselsdagen. 

  Puljen kan søges løbende og har de samme ansøgningsfrister, som Kulturelt Samråds pulje: 15. januar, 15. maj og - hvis der er midler tilbage - 15. september. 

  Midlerne kan søges af alle, og der kan kun søges tilskud i denne pulje. 

  Ansøgninger til denne pulje vurderes ud fra i hvor høj grad aktiviteten:

  • Er en unik idé, der tager udgangspunkt i Franciska Clausens kunst eller tilhørsforhold til Aabenraa
  • Giver merværdi til markeringen af Franciska Clausens 125 års fødselsdag
  • Appellerer til borgere og turister
  • Har en høj grad af professionalisme

  Sådan ansøger du:

  Du udfylder og indsender ansøgningsskemaet inkl. budget elektronisk. Det skal du gøre uanset hvilket beløb, du ansøger om. Ansøgningsskemaet til puljen findes på Conventus.

  Derfor skal du oprette din organisation i Coventus, før du kan ansøge puljen. Du kan se, hvordan du opretter din organisationer her

  Når du er oprettet, skal du logge ind og finde fanen Arkiv, hvor du finder underfanen Blanketter. Her vil du finde blanketterne til "Aktivitetspulje til markering af Franciska Clausens 125 år" . Sørg for at vælge den aktuelle ansøgningsfrist.