Gå til hovedindhold

Eliteidrætspuljen

Eliteidrætspuljen er på ca. 100.000 kr. og uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget en gang om året.

Ansøgningsfristen er den 1. april.

Indhold

  Hvem kan søge

  • Idrætsforeninger, som har hjemsted i Aabenraa Kommune, og som er anerkendt af Danmarks Idræts-Forbund. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner
  • Enkeltpersoner, som ikke har mulighed for at dyrke idrætten på deres niveau i Aabenraa Kommune, men i en af nabokommunerne. 
  • Enkeltpersoner der deltager i en sportsgren i en kommerciel forening/virksomhed, hvor der bliver afholdt et officielt Danmarksmesterskab.
   Der skal være tilknyttet en fast træner til ansøgeren. Navn og tlf. nr. på træneren skal oplyses på ansøgningsskemaet.
   Tilskuddet udbetales til personen som B-indkomst. (Der kan ikke gives støtte direkte til kommercielle foreninger/virksomheder).

  Eliteidrætspuljen giver økonomisk støtte til

  • Udøvere der dyrker idræt på internationalt niveau dvs. rangliste, ”Bobler” under Team Danmark eller talenter der er udtaget til bruttolandsholdstrupper
  • Udøvere der dyrker idræt på højeste eller næsthøjeste nationale niveau
  • Udvikling af idrættens ungdomstalenter

  Der gives støtte til

  • Træningslejre
  • Aflønning af trænere
  • Uddannelse af eliteidrætstrænere 
  • Rejseudgifter 
  • Personlige rekvisitter og udstyr
  • Ernæringsvejledning
  • Testning

  Der gives ikke støtte til aktiviteter og projekter, der ligger inden for foreningens almindelige aktiviteter.

  Der ydes ikke støtte til decideret professionel idræt (erhverv), stævner eller andre publikumsarrangementer.

  Der ydes ikke tilskud til forplejning

  Deadline for ansøgning af eliteidrætspuljen

  Ansøgningsfristen er den 1. april.