Gå til hovedindhold

Aabenraa Fritidsråds Aktivitetspulje

Aktivitetspuljen hører under Aabenraa Fritidsråd. Puljens formål er at være med til at fremme initiativer og nye ideer, der kommer fra frivillige foreninger i Aabenraa Kommune. Der er ca. 100.000 kr. i puljen om året.

Indhold

  Inden du går i gang med at skrive din ansøgning til puljen, skal du vide:

  Der kan søges støtte til

  • Enkeltstående aktiviteter, arrangementer og stævner
  • Projekter af udviklende og folkeoplysende karakter
  • Aabenraa Fritidsråd kan i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget udvælge særlige fokusområder. 

  Der er også mulighed for at søge om en underskudsgaranti til

  • Aktiviteter, arrangementer og stævner der har indtægter f.eks. i form af entré og salg af forplejning m.v.
  • Aabenraa Fritidsråd kan i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget udvælge særlige fokusområder. 

  Der kan ikke søges om støtte til

  • Daglig drift
  • Anlægsudgifter (”mursten”)
  • Kommercielle aktiviteter 
  • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredjepart 
  • Projekter udenfor Folkeoplysningsområdet 
  • Projekter der allerede er afviklet

  Hvem kan søge

  Hvem og hvornår kan man søge Aktivitetspuljen:

  • En betingelse for at yde støtte, eller underskudsgaranti er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde” i Aabenraa Kommune.
  • Der kan søges løbende. Svarfristen tilsigtes at være en måned.

  Sådan ansøger du

  Du skal ansøge via Conventus.
  Benyt blanketten "Aabenraa Fritidsråds aktivitetspulje".