Gå til hovedindhold

Hærvejsparken

Hærvejsparken bliver første skridt i realiseringen af Helhedsplan for Rødekro bymidte med støtte fra Nordea-fonden.

Indhold

    Helhedsplanen for Rødekro bymidte blev vedtaget af byrådet i december 2022, hvorefter projektering af Hærvejsparken blev igangsat. 

    I marts 2023 offentliggjorde Nordea-fonden, at de støtter realiseringen af Hærvejsparken med 936.000 kroner. De resterende midler findes i Udviklingspulje Rødekro. Anlægget påbegyndes i foråret 2024, med første spadestik d. 15. marts 2024, og målsætningen er, at parken står færdig i til sommer af 2024. Afhængig af vejrforholdene i foråret og sommeren bliver det sidste plantearbejde forventeligt først udført i efteråret 2024.

    Nordea-fondens støtte skal blandt andet gå til planter, der understøtter dyreliv, herunder hjemmehørende arter, det vil siger arter, der har tilknyttet hjemmehørende insekter, og dermed gavner den danske natur. Formidlingstavler skal fortælle om hvilke planter og insekter, man kan støde på i parken samt formidle kulturhistorien om Rødåen og Rødekros tilblivelse.

    Hærvejsparken bliver et grønt samlingssted centralt i Rødekro med fokus på biodiversitet, formidling og med mulighed for leg, læring, bevægelse og skal danne ramme for fællesskab. Parken skal være et naturligt centrum i den grønne stationsby, Rødekro.

    Næste skridt for realiseringen af helhedsplanens projekter er omdannelsen af Hærvejen på strækningen fra Granhaven til Funkevej.