Gå til hovedindhold

logo

Udeservering på vejareal

I Aabenraa Kommune er der mulighed for, at restauranter, cafeer og andre beværtninger kan benytte vejarealet foran deres restauration til udeservering, såfremt de fysiske rammer muliggør det. Restaurationer, der har beliggenhed i umiddelbart nærhed af Storetorv, har mulighed for at få tildelt et udeserveringsareal på fællesarealet (sort belægning)

Indhold

  ANSØG OM UDESERVERING PÅ VEJAREAL

  Du kan søge om tilladelse til udeservering ved, at benytte overstående ansøgningsblanket. Sørg for at have en målfast plan klar, med angivelse af det ønskede udeserveringsområde, samt foto eller anden beskrivelse af møblementet.

  Du har mulighed for, at benytte kortfunktionerne på kommunens hjemmeside

  Ansøgningsfrist på fællesarealet ved Storetorv

  Ansøgningsfristen for at få tildelt et udeserveringsareal på fællesarealet ved Storetorv, er den 30. november, forud for en ny udeserverings periode. Vejmyndigheden vil umiddelbart efter ansøgningsfristen fordele pladserne, i forhold til de indkommende ansøgninger og meddele den enkelte restauration en udeserveringstilladelse på det tildelte areal.

  Priser og gyldighed

  Det er som udgangspunkt gratis, at benytte et offentligt vejareal til udeservering i Aabenraa Kommune.
  Dette gælder dog ikke for fællesarealet ved Storetov i Aabenraa. Her vil der blive opkrævet en takst, som dækker udgifterne til administration af fordeling af pladserne. Taksten vil blive indeksreguleret hvert år.

  Tilladelsen på fællesarealet ved Storetorv er gældende for en sommerperiode ad gangen.

  Tilladelsen på øvrigt vejareal er gældende indtil den opsiges af vejmyndigheden eller af den enkelte restauration. Tilladelsen er personlig og ophører automatisk, når restaurationen lukker eller der sker et ejerskifte.

  Tidspunkt og perioder for udeservering

  Udeserveringen skal ophøre senest kl. 22.00 af hensyn til at mindske støjgenerne for beboerne i midtbyen. Ved Open By Night og andre fælles arrangementer gælder udeserveringen dog frem til kl. 24.00.

  • Sommerperiode for fællesarealet ved Storetorv går fra den 1. april til den 25. september - dog skal der tages hensyn til opstilling af Halloween udsmykning fra midt september og sommerperiode for øvrigt vejareal er fra den 1. april til den 31. oktober.
   Uden for åbningstiden kan møbler blive stående på udeserveringsarealet, men der må ikke være mulighed for, at kunne benytte møblerne, de skal være aflåst, eksempelvis med en stålwire. 

  • Vinterperiode for øvrigt vejareal er fra den 1. november til den 31. marts.
   Møbler skal fjernes helt fra udeserveringsarealet uden for restaurationens åbningstid. Dog kan der forekomme undtagelser.

  Udeserveringsmøbler – Valg af farver og design

  Kvaliteten af inventar (borde, stole, læskærme, plantekummer o.l.) der opstilles på Aabenraa Kommunes arealer, skal godkendes af Aabenraa Kommune med hensyn til valg af udseende, design, størrelse, fastgørelse med mere. Der skal indsendes billedmateriale med beskrivelse samt mål af det inventar, der ønskes anvendt.

  Tjek derfor at nedenstående beskrivelse af farver, design, størrelser og materialer overholdes, inden du investerer i nyt inventar.

  - Plantekummer skal være uden reklametryk, ensfarvede og enten sorte, mørkegrå eller mørkebrune. Beplantningen inklusiv kumme må ikke overstige 1,20 m og må ikke være til gene for gående. Udeserveringsarealet må ikke afgrænses med indhegning, dog kan der forekomme undtagelser.

  - Borde og stole skal være skal være uden reklametryk, ensfarvede og enten sorte eller mørkegrå.

  - Parasoller skal være ensfarvede og enten sorte eller mørkegrå. Skelettet skal være coatet sort eller i hårdttræ. Monteret på fod i sort beton eller granit. Reklame på parasoller må som hovedregel ikke finde sted.

  - Opstilling af læskærme kræver særlig tilladelse og der skal altid søges ved kommunen, med hensyn til valg af udseende, design og fastgørelse. Der må ikke reklameres for tredjepart på læskærme.